Dodatkowe pieniądze na emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe w kolejnych firmach

[object Object]
Wiceprezes PFR o PPK: nie obiecujemy, że będą emerytury pod palmamiTVN24 BiS
wideo 2/8

W 2020 roku kolejne firmy zaczną wprowadzać Pracownicze Plany Kapitałowe. Od 1 stycznia obowiązek dotyczy średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają od 50 do 250 osób. W połowie roku do PPK wejdą firmy, które mają od 20 do 50 pracowników.

Pierwszy etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych - obejmujący największe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 osób) zakończył się 12 listopada 2019 roku.

Do PPK przystąpiło w sumie 1,13 mln z ok. 2,9 mln uprawnionych. To oznacza, że partycypacja w PPK wyniosła 39 proc.

Kolejne etapy

Druga tura ma objąć ok. 20 tys. przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich ok. 2 mln pracowników. Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, średnie firmy najpóźniej do 24 kwietnia 2020 muszą podpisać umowy o zarządzanie środkami z PPK z jedną z 20 uprawnionych do tego instytucji finansowych. Z kolei 11 maja 2020 roku mija termin podpisywania umów o prowadzenie PPK (umowa zawarta przez pracodawcę, w imieniu zatrudnionych). W trzeciej turze (1 lipca 2020 roku) do PPK mają przystąpić podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób. Obowiązek ten dotyczy ok. 58 tys. firm, w których pracuje ok. 1,7 mln osób. Na podpisanie umów o zarządzanie małe firmy mają czas do 27 października 2020 roku, natomiast termin podpisanie umów o prowadzenie mija 10 listopada 2020 roku. W czwartej turze, która rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku, do PPK muszą przystąpić jednostki sektora finansów publicznych. Z danych PFR wynika, że jest ich ok. 83 tys. Liczba zatrudnionych to 5,7 mln osób.

PPK

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. W założeniu ma stanowić sposób na dodatkowe oszczędzanie na starość.

Z jednej strony oznacza niższą pensję na rękę, z drugiej gwarantuje dodatkowe wpłaty od pracodawcy i premię od państwa.

Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika opłaca pracodawca. Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 7-8 mln osób.

Autor: mp / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości