Z kraju

Ile osób przystąpi do PPK? Resort szacuje

Z kraju

Bartosz Marczuk o PPK
Bartosz Marczuk o PPKtvn24bis
wideo 2/31

Od 4,5 do 5 milionów - tyle osób może łącznie przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych według szacunków Ministerstwa Finansów.

"Liczba osób zatrudnionych, które uczestniczą w programie PPK, według stanu na połowę listopada 2019 r., to 1 mln 128 tys. 027 uczestników PPK. (...) Jeżeli podobna partycypacja utrzyma się w kolejnych trzech etapach wdrażania programu wówczas do PPK będzie należeć ok. 4,5–5 mln osób, a to oznacza, że uda się zbudować w Polsce pierwszy powszechny system dodatkowego oszczędzania" - napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

W grudniu 2019 r. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju - instytucji odpowiadającej m.in. za ewidencję uczestników PPK - poinformował o poziomie partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych po pierwszej fazie wdrażania programu, obejmującej blisko 4 tys. największych firm.

Szacunkowa partycypacja w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wynosi 39 proc. Obecnie trwa II faza programu PPK. Do jego wdrożenia zobowiązane są przedsiębiorstwa zatrudniające między 50 a 249 pracowników. Zapisy trwają od 1 stycznia.

O PPK

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. Mniejsi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r., zostali włączeni w program PPK od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z przepisami, pierwsze wpłaty do PPK pracodawca powinien naliczyć i pobrać już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie o PPK. Wpłaty należy przekazać do instytucji finansowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.

Autor: mp / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości