Co ułatwi życie firmom? Pomysłów jest kilka

Z kraju

ShutterrstockPracodawcy RP: decyzje dla biznesu należy wydawać w sztywnym terminie

Wydawanie pozwoleń czy licencji przez urzędy powinno następować w określonym terminie, po przekroczeniu którego obowiązuje zasada domniemanej zgody – to najważniejsza zmiana, która według ankiety Związku Pracodawców RP – mogłaby ułatwić funkcjonowanie polskim firmom.

Tę i inne rekomendacje dla władz, które powinny poprawić otoczenie działania biznesu sformułowano m.in. dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród członków tegorocznego Polskiego Kongresu Gospodarczego - przedsiębiorców, urzędników i ekspertów.

Ważny termin

Najwięcej, bo 88 proc. z nich wskazało, że "bardzo duże" lub "duże" znaczenie dla ułatwienia prowadzenia działalności biznesowej w Polsce byłoby wprowadzenie zasady, że każda procedura uzyskiwania pozwoleń, licencji i koncesji powinna być ograniczona terminem, po przekroczeniu którego obowiązuje zasada domniemanej zgody.

Zdaniem 86 proc. ankietowanych przedsiębiorcom pomogłoby rozstrzyganie niedających się rozstrzygnąć wątpliwości co do stanu faktycznego zawsze na korzyść przedsiębiorcy. W trzeciej kolejności uczestnicy Polskiego Kongresu Gospodarczego wskazywali, że korzystne dla biznesu byłoby ustalenie, że w ciągu roku kalendarzowego rutynowe kontrole w jednej firmie mogą prowadzić maksymalnie trzy organy państwowe.

Co jeszcze?

Na czwartym miejscu wśród probiznesowych rekomendacji ex aequo znalazły się propozycje, by administracja państwowa mogła tylko raz żądać od przedsiębiorstwa podania danej informacji oraz by każdy nowy przepis wprowadzany do systemu prawnego wymuszał na organach państwowych usunięcie innego przepisu.

Jak wyjaśniał przedstawiciel realizującej badanie firmy doradczej Grant Thornton Przemysław Polaczek, w tej ostatniej kwestii nie chodzi o proste zastępowanie jednych przepisów drugimi.

- Tu nie tyle chodzi o wprowadzenie sztywnego mechanizmu coś wpisujesz, coś wykreślasz, ile o wprowadzenie mechanizmu, instytucji, zobowiązanych do tego, aby prowadzić niezbędne analizy, które będą odpowiadały na pytanie, jak proponowana zmiana wpływa na cały system danej sfery prawa i jak dana zmiana ma się do istniejących przepisów i w konsekwencji, czy nie wylejemy dziecka z kąpielą realizując bieżący cel polityczny czy inny, który mają autorzy – mówił ekspert.

Jak podkreślał, zestaw recept, które przedstawiono uczestnikom Kongresu, to efekt długich dyskusji i z klientami Grant Thornton, i z instytucjami partnerskimi oraz w gronie organizatorów Kongresu.

Twórcy badania pytali także przedsiębiorców, ekspertów i przedstawicieli administracji biorących udział w Kongresie o główne bariery biurokratyczne w prowadzeniu firm w Polsce. Wśród odpowiedzi na pierwszym miejscu znalazły się duża zmienność przepisów prawa oraz złożoność i niejasność przepisów podatkowych. Na trzecim miejscu w rankingu barier dla prowadzenia biznesu ankietowani wskazali przewlekłość postępowań sądowych.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterrstock