"Obowiązujące przepisy usztywniają rynek pracy". Pracodawcy chcą zmian w zatrudnianiu cudzoziemców

Z kraju

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. "To jest ułatwienie przez małe 'u'"TVN24 BiS
wideo 2/3

Związki pracodawców i organizacje pozarządowe zaapelowały do szefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz o usprawnienie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce.

Pod listem podpisali się: Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Inicjatywa Chlebem i Solą, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego.

Chcą większej elastyczności

Zdaniem tych organizacji obecne przepisy "usztywniają rynek pracy i prowadzą do zwiększenia, i tak już uprzywilejowanej, pozycji pracodawcy względem cudzoziemców, którym trudniej jest dochodzić swoich praw w przypadku wystąpienia wykorzystania lub nadużyć". Postulują wprowadzenie nowej formy zezwolenia na pracę. Zaznaczyli, że mogłaby ona być wydawana cudzoziemcowi na zatrudnienie na określony czas, ale u dowolnego pracodawcy. "W wariancie minimum można byłoby wprowadzić ograniczenia na wykonywanie pracy w konkretnym zawodzie lub wyłącznie na określonym terenie (np. jednego województwa)" - czytamy na stronie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Potrzeba zmian?

Organizacje wnioskują o wprowadzenie zasady, że praca cudzoziemca byłaby legalna od złożenia poprawnego formalnie wniosku zawierającego wszystkie wymagane przy legalizacji pracy dokumenty. Argumentują, że wówczas skróciłby się czas czekania na wydanie dokumentu. "W ten sposób otrzymanie zezwolenia na pracę czy oświadczenia powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jedynie potwierdzałoby legalność zatrudnienia" - dodano. "Kolejną ważną zmianą systemową byłoby okazanie większego zaufania cudzoziemcom, którzy pracowali legalnie. Po pewnym czasie (np. 3 latach) takiej pracy cudzoziemcy otrzymywaliby generalne zezwolenie na legalny pobyt oraz pracę w Polsce na okres np. 5 lat" - czytamy. Organizacje chcą, aby wszyscy absolwenci ukończonych w Polsce szkół ponadgimnazjalnych i wyższych mogli pracować bez zezwolenia i uzyskiwać w tym celu dokument pobytowy na 3 lata, a następnie po udokumentowanej w tym okresie pracy - prawo stałego pobytu.

Zatrudnianie obcokrajowców

Procedury związane z zatrudnieniem obcokrajowców - postulują organizacje - powinny odbywać się w trybie online bez konieczności pojawiania się pracodawców w urzędach. "Wszystkie składane dokumenty mogłyby być potwierdzane podpisem elektronicznym (lub analogicznymi systemami, np. profilem zaufanym na platformie e-PUAP). W ten sposób pracodawcy wypełnialiby wniosek online, załączali do niego skany odpowiednich dokumentów i mogliby wygenerować odpowiednie zezwolenie/oświadczenie po weryfikacji wniosku przez urzędnika po 2-3 dniach od złożenia wniosku" - podkreślono. W piśmie postulowane są również zmiany w działaniu Państwowej Inspekcji Pracy, która miałaby stracić "funkcje śledcze, sprawdzające legalność pracy cudzoziemców oraz karzących ich za wykonywanie pracy bez właściwych zezwoleń". Według organizacji – podobnie jak dla polskich pracownikach – PIP powinna być wyłącznie instytucją wsparcia i pomocy, do której można się zwrócić bez obawy o negatywne konsekwencje.

Nowe przepisy

Od 2018 roku obowiązują nowe zasady sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy mają m.in. obowiązek informowania urzędów o wszelkich zmianach dotyczących przebiegu zatrudnienia cudzoziemców. Nowe rozwiązania dotyczą pracy krótkoterminowej, wykonywanej przez obywateli m.in. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy. Zgodnie z nowelizacją, obok zezwoleń na pracę, które mogą zostać wydane przez wojewodę na okres do trzech lat, wprowadzone zostało zezwolenie na pracę sezonową, wydawane przez starostę na dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. Nowe przepisy zakładają stworzenie rejestru pracy cudzoziemców, który będzie zawierał informacje dotyczące klasycznych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową, oświadczeń składanych w celu wpisania do ewidencji oraz informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Nowelizacja wprowadza także opłatę 30 zł za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców. Ministerstwo pracy przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rynku pracy, który trafi do konsultacji. Przewiduje on wydłużenie do 12 miesięcy okresu, w którym cudzoziemcy mogliby pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.

Na początku lipca wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że do końca maja 2018 roku wydano ponad 152 tys. zezwoleń na pracę i blisko 570 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Coraz więcej cudzoziemców odprowadza też składki do ZUS.

Autor: msz//sta / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock