13 miliardów popłynęło do rodzin. Rafalska: nie sprawdziły się obawy

Z kraju

tvn24Elżbieta Rafalska o pomocy w wychowywaniu dzieci

Ok. 3 mln 800 tys. dzieci, wśród nich 220 tys. dzieci z niepełnosprawnościami zostało objętych programem 500 plus. W sumie do rodzin trafiło już ponad 13 mld zł - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, podsumowując rok pracy gabinetu Beaty Szydło. O działaniach rządu nakierowanych na rodzinę mówili też inni ministrowie.

- W sumie w ramach programu 500 plus rodziny otrzymały już ponad 13 mld zł. Zauważalne już teraz efekty tego programu to spadek - o blisko 130 tys. - osób korzystających z pomocy społecznej - powiedziała minister. Rafalska dodała, że według prognoz programu zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17. roku życia zmaleje prawie o połowę. - To jest z 23 proc. do poziomu 11 proc., a liczba ludności w Polsce w 2050 r. może być wyższa od 1 mln 700 tys. od tej, które przewidywały poprzednie prognozy - powiedziała.

Kobiety chcą pracować

Nie sprawdziły się obawy, że świadczenie 500 plus jest marnowane. - Zamianą świadczenia na pomoc rzeczową objęto zaledwie 0,03 proc. wszystkich wydawanych decyzji, to tylko 813 decyzji - zaznaczyła. Minister podkreśliła, że nie potwierdziło się też, iż program 500 plus prowadzić miałby do dezaktywizacji zawodowej kobiet. - Wręcz przeciwnie, daje możliwość wyboru i potwierdzają to dane z badań. Kobiety nie tylko nie zamierzają zrezygnować z pracy, ale, co ważne, 5 proc. z nich zadeklarowało podjęcie zatrudnienia - powiedziała. Szefowa MRPiPS wskazywała także na inne osiągnięcia: podwyżki płac, emerytur i zasiłków, niskie bezrobocie, konsultacje rządu ze społeczeństwem i dialog społeczny. - Ten rok to dla kierowanego przeze mnie resortu osiem uchwalonych ustaw, 37 wydanych rozporządzeń ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, pięć rozporządzeń prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Pracujemy nad kolejnymi 11 projektami ustaw oraz 16 rozporządzeniami - mówiła. To był naprawdę dobry rok – podsumowała minister.

Zalewska: cel to najwyższa jakość edukacji

Minister edukacji Anna Zalewska, że podstawowym celem jest "najwyższa jakość edukacji w bezpiecznej, małej lub dużej, szkole; tej w mieście i tej na wsi, bez względu na status materialny rodziców, z doskonalącym się nauczycielem".

Dodała, że resort koncentruje pracę wokół ucznia, chcąc zagwarantować mu podstawowe cywilizacyjne kompetencje. - Mówimy o matematyce, informatyce, języku obcym; ale mówimy również o języku polskim, literaturze, o czytaniu, o historii. Nie zbudujemy przyszłości bez przeszłości, bez wspólnych wartości, bez kodu tożsamości - mówiła minister. Podkreśliła, że resort chce też, by uczeń, absolwent szkoły był zdrowym, aktywnym obywatelem. - Stąd współpraca z ministerstwem sportu i taka organizacja roku szkolnego 2017/18, która pokaże, w jaki sposób zachęcamy młodych ludzi, by po południu bywali w salach gimnastycznych" - powiedziała. Wśród sukcesów Zalewska wymieniła przywrócenie rodzicom wyboru, jeśli chodzi o wysyłanie do pierwszej klasy sześciolatków. - Zostawiliśmy obniżenie wieku, bo sześciolatek się uczy. Mamy ucznia 13 lat w systemie. 80 proc. rodziców tak właśnie zdecydowało, a nauczyciele wychowania przedszkolnego z radością wyciągnęli literki, uczą zwyczajnie nasze dzieci - mówiła.

Anna Zalewska o reformie edukacjitvn24

Gliński: większy budżet na kulturę

Minister kultury Piotr Gliński mówił m.in. o zwiększeniu budżetu dla kultury, który w 2016 roku po raz pierwszy przekroczy 1 proc. budżetu państwa. - W 2017 roku wydatki na kulturę wzrosną realnie o 6 proc., czyli o ponad 200 mln zł - powiedział wicepremier.

Do sukcesów Gliński zaliczył również podwyżki dla archiwistów, promowanie polskiej historii.

Zapowiedział, że resort przygotowuje dwa wielkie wydarzenia międzynarodowe - stara się o organizację wystawy Expo w Łodzi, przygotowuje też 41. sesję Komitetu Światowego UNESCO w Krakowie. - To sukces Polski, że tak prestiżowa impreza odbędzie się w naszym kraju" - zakończył wicepremier.

Piotr Gliński o pracach swojego resortutvn24

Radziwiłł: seniorzy mniej wydają na leki

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przypomniał, że zgodnie z deklaracjami finansowane są leki dla seniorów. Osoby, które ukończyły 75. rok życia, mają prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na liście ogłoszonej przez resort. Wskazał, że na liście jest obecnie 1149 pozycji; są to leki stosowane w wielu chorobach wieku podeszłego. Radziwiłł podał, że przez pierwsze półtora miesiąca funkcjonowania programu bezpłatnych leków, skorzystało z niego 1,1 mln osób, wydano ponad 4 mln opakowań bezpłatnych leków. - W efekcie wydatki pacjentów 75 plus na leki refundowane zmniejszą się w przyszłym roku o 65 proc. tj. 564 mln zł w skali roku – powiedział minister. Wśród zrealizowanych obietnic Radziwiłł wskazał również zatrzymanie komercjalizacji szpitali. - Nie ma naszej zgody na prywatyzację publicznej służby zdrowia - podkreślił minister. - Poprzedni rząd próbował urynkowić służbę zdrowia, w której pacjent był raczej pozycją w bilansie, a nie osobą, której trzeba pomóc - mówił.

Konstanty Radziwiłł o pracach ministerstwa zdrowiatvn24

Bańka: Pieniądze na start

- Budowanie sportu u podstaw jest jednym z priorytetów tego rządu - powiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka. Jako przykład wspierania sportu Bańka podał program "Klub", dzięki któremu do ok. 2000 małych i średnich klubów trafiło ponad 24 mln złotych. - To przełomowy projekt, z którego skorzystało najwięcej beneficjentów w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki. To właśnie w takich miejscach rozpoczyna się przygoda ze sportem wielu przyszłych mistrzów. To tam pracują prawdziwi pasjonaci i trenerzy - podkreślił.

Witold Bańka podsumowuje prace swojego ministerstwatvn24

Autor: tol / Źródło: PAP