Z kraju

Ile zarabiają Ukraińcy w Polsce? Raport

Z kraju

[object Object]
Trudniej o pracownika z Ukrainy. Komentarz Moniki BanyśTVN24 BiS
wideo 2/6

Blisko co piąte przedsiębiorstwo w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy - wynika z przygotowanego przez Personnel Service najnowszego "Barometru imigracji zarobkowej – II półrocze 2019". Ponad połowa Ukraińców zarabia ponad 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie.

Prezes zarządu Personnel Service Krzysztof Inglot podczas prezentacji raportu zwrócił uwagę, że 11 procent wzrostu gospodarki w ostatnich pięciu latach to zasługa Ukraińców. - W 2018 roku wydano 635 tysięcy pozwoleń na tak zwany pierwszy pobyt dla cudzoziemców. To aż o 90 tysięcy więcej pozwoleń niż wydali Niemcy i o 184 tysiące więcej niż wydała Wielka Brytania. Jesteśmy numerem jeden w Europie, jeśli chodzi o otwartość gospodarki i społeczeństwa na imigrację zewnętrzną - powiedział Inglot. Dodał, że prawie dwie trzecie pracowników z Ukrainy przyjeżdża do Polski wiele razy. Obywatele Ukrainy mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. - Model administracyjny, który przyjęliśmy, czyli model sześciomiesięcznych oświadczeń, sprowokował patrzenie na pracę w Polsce nie w perspektywie długookresowej, ale w perspektywie przyjazdu, zarobienia pieniędzy i powrotu do swojego kraju i rodziny - powiedział Inglot.

Ukraińcy w Polsce

Z raportu wynika, że pracowników z Ukrainy znajdziemy w co piątej firmie w Polsce. Kadra ze Wschodu zasila szeregi 40 procent dużych przedsiębiorstw, 25 procent średnich i 15 procent małych. W raporcie wskazano, że choć dalej widać, że im większa firma, tym więcej pracowników zza wschodniej granicy, to właśnie mali przedsiębiorcy zdecydowanie częściej niż średnie firmy i tak samo chętnie jak duże, zgłaszają chęć rekrutacji Ukraińca. Co piąta duża i mała firma będzie sięgać po kadrę ze Wschodu, w porównaniu do zaledwie co dziesiątej średniej firmy. Inglot zaznaczył, że przyciągnięcie pracownika z Ukrainy jest coraz trudniejsze. Z raportu wynika, że zwiększona konkurencja na arenie międzynarodowej sprawia, iż 46 procent firm zgłasza trudności z rekrutacją kadry ze Wschodu, czyli o 32 punkty procentowe więcej niż rok temu. Mali przedsiębiorcy są również najbardziej przekonani o rosnących trudnościach w rekrutacji pracowników z Ukrainy – twierdzi tak 57 procent firm. W średnich 23 procent zauważa rosnące trudności, a w dużych – 28 procent. Ogólny odsetek przedsiębiorców, którzy zgłaszają problem z dostępnością kadry ze Wschodu, jest w tej edycji badania rekordowy i wynosi 46 procent w porównaniu do zaledwie 14 procent w drugiej połowie 2018 roku.

Zarobki

Firmy zatrudniają pracowników z Ukrainy głównie na stanowiskach niższego szczebla – w aż 72 procent przypadków. To stała tendencja utrzymująca się od początku prowadzenia barometru imigracji zarobkowej. W co piątej firmie pracownicy z Ukrainy zajmują stanowiska średniego szczebla, które wymagają odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Zaledwie 4 procent zakładów pracy zatrudnia ukraiński personel na stanowiskach wyższego szczebla. - To oczywiście w głównej mierze następstwo uproszczonej procedury zatrudniania, która ogranicza czas legalnej pracy do pół roku. W tak krótkim czasie najłatwiej wdrożyć pracownika niższego szczebla, choć zapotrzebowanie w polskiej gospodarce zaczyna się przesuwać właśnie w stronę specjalistów i kadry wyższego szczebla. Do ich skutecznego zatrudniania kluczowe będzie uproszczenie procedur, które pozwalają osiedlać się Ukraińcom w Polsce na dłużej - podkreślił prezes zarządu Personnel Service. Z raportu wynika, że mimo zatrudnienia na niższym szczeblu Ukraińcy mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Co druga firma oferuje pracownikom ze Wschodu stawkę od 14,7 do 16 zł brutto na godzinę. Piętnaście procent płaci od 17 do 21 zł brutto na godzinę, a co piąty pracodawca oferuje stawkę przekraczającą 21 zł brutto na godzinę.

Jak czytamy w raporcie, dwóch na trzech pracowników z Ukrainy zarabia w Polsce ponad 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Zarobki w przedziale 2-2,5 tysiąca złotych deklaruje co piąta osoba, a tylko co dziesiąta zarabia mniej niż 2 tysiące złotych netto miesięcznie.

Autorzy raportu zwrócili, że pracownicy z Ukrainy odkładają większość swojej pensji. "Połowa kadry ze Wschodu deklaruje, że na miesięczne utrzymanie przeznacza zaledwie od 200 do 500 złotych, co piąty wydaje od 500 do 1000 złotych, a zaledwie co dziesiąty w sklepach i na usługi zostawia ponad 1000 złotych" - czytamy.

Zdaniem Krzysztofa Inglota "aż 63 procent kadry ze Wschodu wskazuje, że pracodawca oferował im darmowe zakwaterowanie, co trzeci miał zapewniony za darmo dostęp do internetu. To znacząco obniża koszty".

Cenni pracownicy

Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP Arkadiusz Pączka podkreślił, że pracownicy z Ukrainy są bardzo cenni dla polskiego rynku pracy. - Przedsiębiorcy widzą wartość w tej grupie, dlatego nadal aż 17 procent firm byłoby skłonnych płacić Ukraińcom więcej niż polskim zatrudnionym, żeby ich zatrzymać. Oczywiście wynika to z pogłębiających się trudności rekrutacyjnych, bez pracowników firmy nie są w stanie realizować inwestycji, więc ich przyciągnięcie i zatrzymanie staje się kluczowe - powiedział. Jego zdaniem brakuje jednoznacznej polityki migracyjnej w Polsce. Zaznaczył, że potrzebna jest zmiana przepisów prawnych w zakresie zatrudniania pracowników. - Bez pracowników z Ukrainy nasza gospodarka w dłuższej perspektywie nie będzie miała takich szans rozwoju, jaki widzieliśmy przez ostatnie cztery miesiące - powiedział. Z kolei dyrektor generalny Federacji Pracodawców Ukrainy Ruslan Illichov zwrócił uwagę, że odpływ pracowników z Ukrainy stanowi główny problem dla jego kraju. Wskazał, że obecnie 6 milionów Ukraińców pracuje za granicą. - Chcielibyśmy, jako pracodawcy, żeby mniej naszych obywateli wyjeżdżało do pracy do Polski. (...) Podoba nam się to, że polski rząd wprowadza wiele nowych rozwiązań, na przykład likwidację podatku PIT dla młodych. (...) Widzimy, jak szybko Polska się rozwija i tego możemy się uczyć - powiedział Illichov.

Badanie

Dane przygotowane w raporcie "Barometr Imigracji Zarobkowej - II półrocze 2019" zostały przygotowane i opracowane przez dwa domy badawcze Rating Group i Kantar Millward Brown.

Badanie pracowników z Ukrainy objęło mieszkańców czterech przygranicznych miast: Lwowa, Łucka, Tarnopola oraz Iwano-Frankiwska, którzy mieli doświadczenie pracy w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat. W sumie przebadano 400 respondentów.

Badanie pracodawców objęło 300 firm.

Autor: mb / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości