Polacy myślą o emigracji. Zobacz, dokąd i kto najchętniej wyjedzie

Z kraju

Shutterstock19 proc. Polaków aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku rozważa emigrację zarobkową

19 proc. Polaków aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku rozważa emigrację zarobkową - wynika z najnowszego raportu Work Service "Migracje zarobkowe Polaków". Oznacza to wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do jesieni ubiegłego roku. Wśród nich 53 proc. to osoby niepracujące lub bez własnych dochodów.

Jak podkreślają autorzy raportu, do tej pory o wyjeździe częściej myślały osoby zatrudnione na etatach. Dobra sytuacja na rynku pracy w Polsce wpływa na decyzje emigracyjne i wybory Polaków, dlatego o wyjeździe częściej myślą osoby, które nie widzą dla siebie perspektyw rozwoju w kraju.

Z danych raportu "Migracje zarobkowe Polaków" wynika, że niemal co piąty Polak (19 proc.) rozważa wyjazd za granicę do pracy. 7,1 proc. naszych rodaków czyli 1,5 mln osób jest zdecydowanych na wyjazd. Oznacza to wzrost o 1,8 p.p. (225 tys. osób) w stosunku do jesieni ubiegłego roku.

Kto chce wyjechać?

Obecnie aż 53 proc. osób niepracujących rozważa wyjazd zagraniczny za pracą, w tym 27 proc. to osoby bezrobotne, a 24 proc. uczące się. To duża zmiana w porównaniu z poprzednim badaniem, kiedy o emigracji najczęściej myślały osoby zatrudnione na etat.

O zatrudnieniu za granicą jesienią ubiegłego roku myślało bowiem 39 proc. niepracujących.

Jednocześnie wśród rozważających emigrację zarobkową ponad połowę stanowią osoby bez dochodów własnych. O wyjeździe najczęściej myślą ludzie ze wsi i miast do 100 tys. mieszkańców. Co trzeci Polak rozważający pracę za granicą pochodzi ze wschodniej Polski.

- Emigrację częściej rozważają osoby z regionów słabiej rozwiniętych i o wyższym poziomie bezrobocia - wskazuje cytowany w raporcie Krzysztof Inglot, pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

Jeśli chodzi o wiek badanych, najczęściej o emigracji zarobkowej myślą osoby młode do 35. roku życia (62 proc.). W grupie wiekowej 18-24 lata wyjazd rozważa co trzeci badany. O 11 p.p. spadła natomiast gotowość do emigracji starszych Polaków.

Powody

Jak czytamy w raporcie, głównym i niezmiennym powodem, który skłania Polaków do emigracji są wyższe niż w Polsce zarobki. Powód ten wskazało niemal 79 proc. osób, które zamierzają wyjechać w ciągu najbliższego roku. Drugim w kolejności powodem jest wyższy standard życia (59 proc.).

Z kolei jako główny czynnik decydujący o pozostaniu w kraju Polacy wskazują przywiązanie do rodziny i bliskich. Aż 71 proc. badanych z tego powodu nie zdecydowałoby się na wyjazd. Co ważne 37 proc. Polaków nie chce opuszczać ojczyzny ze względu na atrakcyjną pracę w kraju, co jest kolejnym dowodem na poprawę sytuacji na polskim rynku pracy.

Jaki kierunek?

Polacy rozważający emigrację najczęściej wskazywali chęć wyjazdu do Niemiec (34 proc.), Wielkiej Brytanii (18 proc.) i Holandii (6 proc.). To druga edycja badania, w której nasz zachodni sąsiad wyprzedził Zjednoczone Królestwo.

- Bliskość geograficzna, a także otwarty rynek i uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i rozliczaniem pracy ma duży wpływ na decyzje Polaków odnośnie kierunków wyjazdu. Po raz drugi Niemcy wyprzedziły Wielką Brytanię, na co wpływ mogło mieć wprowadzenie u naszego zachodniego sąsiada ustawowej płacy minimalnej na poziomie 8,5 euro, a także stosunkowo bliska odległość z miejsca pracy do domu rodzinnego - wskazuje Krzysztof Inglot.

Z pierwszej trójki krajów emigracyjnych wypadła natomiast Norwegia. Wśród preferowanych kierunków wyjazdów nadal dominują kraje Unii Europejskiej (72 proc.). O 9 p.p wzrosła liczba osób, które nie są w stanie wskazać miejsca ewentualnej emigracji i wynosi aktualnie 14 proc.

Niemcy pierwszym wyborem

Z danych niemieckiego urzędu statystycznego wynika, że w ciągu ostatnich 4 lat liczba Polaków pracujących w Niemczech wzrosła prawie dwukrotnie. Według Bundesagentur fur Arbeit w maju 2011 r. w Niemczech pracowało 184 tys. Polaków, a w styczniu br. było to już 354 tys. osób, co oznacza wzrost o 51 proc.

Zdaniem Work Service, Polacy wybierają niemiecki rynek pracy przede wszystkim ze względu na wyższe zarobki i większą dostępność pracy.

- Wynagrodzenia w Niemczech są znacznie wyższe niż w Polsce. Nawet na szeregowych stanowiskach, przy pracach takich jak: komisjonowanie artykułów, obsługa wózka paletowego czy innych pracach fizycznych zarobki są trzykrotnie wyższe niż w Polsce. Zaczynają się od poziomów 1400 euro brutto miesięcznie, co stanowi równowartość ponad 6000 zł brutto. Podejmując zatrudnienie za pośrednictwem licencjonowanej agencji, pracownicy mają pewność co do jego legalności, rzetelności zagranicznego pracodawcy i gwarancję terminowej wypłaty wynagrodzeń. Ponadto mogą liczyć na zakwaterowanie i wsparcie polskiego koordynatora na miejscu - mówi Artur Ragan, Ekspert Work Service Express.

Potencjalny Brexit

W związku z rozważanym przez Wielką Brytanię wyjściem z Unii Europejskiej, Work Service zapytał także Polaków o wpływ ograniczenia zasiłków socjalnych w Europie na ich decyzje o wyjeździe z kraju.

Referendum w tej sprawie odbędzie się 23 czerwca br.

Wyniki wskazują, że ta zmiana nie ma jednak znaczącego wpływu na decyzję emigracyjne Polaków. 73 proc. badanych twierdzi, że taka reforma nie zniechęci do wyjazdu. Warto jednak zauważyć, że dla 23 proc. Polaków zmiany w zasiłkach mogą spowodować, że pozostaną w kraju.

Szczególnie jest to widoczne wśród kobiet (28,7 proc.), które w większym stopniu niż mężczyźni (19,4 proc.) uzależniają decyzję o wyjeździe od zaplecza socjalnego.

Metodologia

Badanie zrealizowano na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown, w okresie 4-6 marca 2016 r. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie N=671 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Wynagrodzenia Polaków na tle Europy:

Wynagrodzenia Polaków na tle EuropyTVN24 BiS

Autor: mb/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock