Pracownicy pilnie poszukiwani. Zobacz, w których branżach

Z kraju

TVN24 BiSDo wyboru do koloru. Zobacz, które branże poszukują pracowników

- Od kilku miesięcy mówimy o rynku pracownika. Ofert jest więcej i są one lepsze pod kątem wynagrodzenia - mówi Marek Strojkowski, ekspert Manpowergroup. Według badania "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2016 roku" zatrudni nowych pracowników planuje 18 proc. firm.

Zaledwie 6 proc. firm przewiduje redukcję etatów, a 70 proc. deklaruje brak zmian personalnych.

Najlepiej sytuacja wygląda w przypadku dużych przedsiębiorstw pośród, których 29 proc. planuje wzrost zatrudnienia w kolejnym kwartale.

- Pracy jest zdecydowanie więcej. Statystyki pokazują, że mamy do czynienia z bardzo pozytywnym trendem, jeżeli chodzi o wzrost zatrudnienia - wskazuje Marek Strojkowski, ekspert Manpowergroup.

Budownictwo na czele

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2016 roku jest dodatnia we wszystkich 10 badanych sektorach. Najwyższą notę odnotowano dla budownictwa, gdzie wynik wyniósł +20 proc.

Oznaczając zdecydowanie optymistyczne perspektywy dla tego sektora i najwyższą notę dla tej branży od III kwartału 2011 roku. W porównaniu do poprzedniego kwartału wynik wzrósł o 2 punkty procentowe, zaś w ujęciu rocznym pozostaje na zbliżonym poziomie.

I zdaniem eksperta "nie jest to ostatnie słowo, bo hossa przyjdzie w 2017 roku". - Ma na to wpływ bardzo dużo inwestycji pod kątem infrastruktury drogowej - tłumaczy Strojkowski.

Wyraźny optymizm widać także w wielu innych sektorach, takich jak restauracje/hotele, produkcja przemysłowa, transport/logistyka/komunikacja, oraz handel detaliczny i hurtowy, gdzie prognozy wynoszą odpowiednio +14 proc., +13 proc., +12 proc. i +11 proc.

Umiarkowany optymizm odnotowano dla sektorów finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi oraz instytucje sektora publicznego, +5 proc. dla obu.

Najniższe wyniki uzyskano dla trzech branż. Znalazły się pośród nich energetyka/gazownictwo/wodociągi, z prognozą +2 proc., a także kopalnie/przemysł wydobywczy oraz rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, gdzie otrzymano notę na poziomie +1 proc. dla obu.

Prognozy zatrudnienia w II kwartale 2016 rokuBarometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

Prognoza dla regionów

Prognoza netto zatrudnienia w najbliższych tygodniach jest dodatnia we wszystkich sześciu badanych regionach Polski. Oznacza to, że w całym kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale.

Najwyższe noty uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców w regionach Południowym oraz Południowo-Zachodnim, gdzie wynik wynosi +14 proc. dla obu.Zauważalny optymizm panuje również w regionie Północno-Zachodnim oraz Północnym, dla których uzyskana prognoza wynosi odpowiednio +13 proc. i +10 proc. Również w pozostałych regionach notowania utrzymują się na dobrej pozycji.Na Wschodzie wynik plasuje się na poziomie +9 proc., a w Centrum +4 proc.Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2016 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych obejmujących reprezentatywną próbę 750 pracodawców w Polsce.

Prognoza netto zatrudnienia w regionachBarometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

Program "Otwarcie dnia" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 BiS.

Autor: mb / Źródło: TVN24 BiS