Firmy czekają na pracowników. W tych branżach jest najwięcej pracy

Z kraju

W tych branżach są najwyższe i najniższe zarobki TVN24 BiS
wideo 2/5

Przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel i naprawa pojazdów - to branże, w których na koniec trzeciego kwartału było najwięcej wolnych miejsc pracy. Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, pracodawcy w okresie od lipca do września najczęściej poszukiwali robotników przemysłowych i rzemieślników.

GUS zbadał ponad 754 tysiące przedsiębiorstw. A analizy wynika, że w trzecim kwartale powstało więcej miejsc pracy niż przed rokiem, więcej też wakatów czekało na pracowników i jednocześnie, w porównaniu do ubiegłego roku, zlikwidowano mniej miejsc pracy.

Na koniec trzeciego kwartału wolnych było 131,2 tys. miejsc pracy. To aż o 37,4 proc. więcej niż przed rokiem. Dodatkowo nieobsadzonych było 27,7 tys. nowo utworzonych stanowisk.

Pracowników brakuje głównie w sektorze prywatnym, najwięcej wakatów było w firmach o liczbie pracujących powyżej 49 osób.

Kto poszukiwany

Najwięcej wolnych miejsc pracy było w: przetwórstwie przemysłowym (33,5 tys.), w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (20,8 tys.) oraz w budownictwie (20,3 tys.). Z kolei najmniej zgłaszano w branżach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją, a także z obsługą nieruchomości.

Przedsiębiorstwa najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (29,6 proc.), specjalistów (16 proc.) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,8 proc.).

Wolne miejsca pracy w trzecim kwartaleGUS

Zdecydowanie największą liczbą ofert pracy dysponowało województwo mazowieckie (30,4 tys.), a na kolejnych miejscach znalazły się województwa śląskie (16,7 tys.) i wielkopolskie (13,9 tys.). Najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwie podlaskim (2 tys.) i opolskim (2 tys.).

Jednocześnie poinformowano, że w ciągu trzech kwartałów tego roku powstało 551,1 tys. nowych miejsc pracy, głównie w handlu i naprawie samochodów, przetwórstwie przemysłowym oraz budownictwie.

Z drugiej strony, w tym okresie zlikwidowano 201,8 tys. miejsc pracy, podobnie jak w pierwszym przypadku, głównie w sektorze prywatnym.

O badaniu

Jak wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny, źródłem zaprezentowanych danych jest reprezentacyjne badanie popytu na pracę, realizowane z częstotliwością kwartalną w podmiotach zatrudniających co najmniej jedną osobę.

Spośród ogólnej liczby 754,1 tys. badanych podmiotów tylko 6,2 procent, dysponowało w końcu trzeciego kwartału wolnymi miejscami pracy, z tego 90,4 proc. stanowiły firmy sektora prywatnego, najczęściej o liczbie pracujących do 9 osób.

Autor: mb/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock