Łatwiejszy pobór opłat za autostrady. Poprawki przyjęte

shutteratockPoprawki do noweli upraszczającej pobór opłat od kierowców

Wdrożenie do polskiego prawa przepisów upraszczających pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach UE zakłada nowela ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym, którą z poprawkami w piątek poparł Senat.

Za nowelizacją ustaw wraz z poprawkami opowiedziało się 82 senatorów, nikt nie był przeciw. Izba wyższa zaproponowała do noweli sześć poprawek, głównie o charakterze doprecyzowujących i porządkowym. Nowela trafi ponownie do Sejmu.

Łatwiej uiścić opłaty

Celem noweli jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów, które uproszczą pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach UE. Dzięki nowelizacji kierowcy będą mogli płacić za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia. Chodzi o rozwiązania regulujące funkcjonowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (ang. EETS - European Electronic Toll Service). Jest to usługa umożliwiająca kierowcom płacenie w sposób elektroniczny na wszystkich drogach krajów Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Rozwiązanie to ma charakter uzupełniający wobec krajowych usług opłaty elektronicznej w państwach członkowskich UE. Usługa EETS oznacza, że użytkownik drogi, który będzie chciał z niej korzystać, otrzyma: jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty za przejazdy po obszarze Unii w danym okresie; jedno urządzenie umożliwiające naliczanie opłat podczas przejazdów po wszystkich drogach UE. Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na drogach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Usługa nieobowiązkowa

Usługa EETS ma charakter fakultatywny i uzupełniający, użytkownik drogi może sam zdecydować, czy zamierza skorzystać z usług świadczonych przez dostawców EETS-a, jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę. W ramach świadczenia usługi EETS – dostawca dostarczy kierowcy urządzenie do pobierania opłat, które będzie instalowane w pojeździe, służące do przekazywania danych o opłatach naliczanych za przejazdy. Urządzenie ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego pobierania opłat używanymi przez różne podmioty. Musi być kompatybilne z każdą z technologii pobierania opłat stosowanych w danym kraju UE (tj. DSRC, system satelitarny, GSM). Podmioty pobierające opłaty będą musiały zamieszczać na swoich stronach internetowych wykaz wszystkich dostawców usługi EETS, z którymi zawarły umowę oraz informacje o zasadach dostępu do obszaru EETS. Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi GDDKiA, jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.

Szwajcarom możemy tylko zazdrościć. Zobacz, gdzie zapłacisz najmniej za podróż autostradą
Szwajcarom możemy tylko zazdrościć. Zobacz, gdzie zapłacisz najmniej za podróż autostradąTVN24 BiS

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutteratock

Pozostałe wiadomości