PGNiG notuje świetny wynik: prawie 3 mld zł zysku. Pomogła ropa i gaz

Z kraju

tvn24PGNiG notuje wysoki zysk

Ponad 2,8 mld zysku osiągnęła w 2014 roku Grupa Kapitałowa PGNiG - poinformowali w czwartek prezesi spółki. To o 47 proc. więcej niż w 2013 r. Jak podkreślili, to przede wszystkim efekt niższych cen pozyskania gazu i dobrych wyników w segmencie dystrybucyjnym.

Grupa zanotowała 7-procentowe zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ponad 34 mld zł w 2014 roku wobec 32 mld zł w 2013 r. Na ten wzrost wpłynęły przede wszystkim wyższe o 9 proc. - czyli o 2,16 mld zł - przychody ze sprzedaży gazu. - Na poziomie działalności operacyjnej grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków i amortyzacji - PAP) o 13 proc. do 6,3 mld zł, wobec 5,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku - powiedział na konferencji prasowej prezes spółki Mariusz Zawisza.

Wydobycie wyższe od oczekiwanego

Prezes poinformował też, że roczne wydobycie ropy naftowej i kondensatu o ponad 30 tys. ton przekroczyło zakładane prognozy - w 2014 r. spółka wydobyła 1,21 mln ton surowca. Choć wydobycie było stabilne, to w czwartym kwartale nastąpił lekki jego spadek - było to związane z awarią platformy na należącej do PGNiG koncesji w Norwegii. W 2015 r. spółka chce wydobyć 1,27 mln ton ropy i kondensatu. Spółka zrealizowała również roczny plan wydobycia gazu ziemnego - wydobyła go 4,5 mld m sześc. i przewiduje utrzymanie tego poziomu w roku 2015. W 2014 roku na poszukiwania i wydobycie spółka wydała 1,96 mld zł, w tym 164 mln na złoża shale gas (łupkowe). W 2015 r. nakłady inwestycyjne na poszukiwania i wydobycie GK PGNiG zamierza wydać podobną sumę; 1,9 mld w tym 800 mln zł na wiercenia, 300 mln zł na zagospodarowanie odwiertów, 400 mln na zagospodarowanie złoża Gina Krog w Norwegii (jest to jedno z czterech złóż, które w 2014 r. spółka PGNiG Upstream nabyła na norweskim na szelfie kontynentalnym).

PGNiGPGNiG

Rentowna sprzedaż

W segmencie obrót i magazynowanie w 2014 r. na wyniki wpływ miały przede wszystkim niższe koszty pozyskania gazu i struktura jego sprzedaży. Dzięki temu, przychody ze sprzedaży gazu wzrosły o 2,2 mld zł do 26,7 mld zł w porównaniu do roku ubiegłego. Całkowite przychody segmentu obrót i magazynowanie wzrosły o 12 proc. do 28,8 mld zł. Marża na sprzedaży gazu wyniosła 4 proc. w czwartym kwartale 2014 r. oraz 3 proc. w całym 2014 r. wobec -2 proc. w ciągu 2013 r. W 2014 r. import gazu zmniejszył się o 1,15 mld m sześc. Obecnie spółka importuje 9,7 mld m sześć., z czego o 0,6 mld sześc. mniej z kierunku wschodniego. Jest to związane z ograniczeniem - od września ub. roku - dostaw gazu od Gazpromexportu. Jak powiedział Zawisza, w miejsce tych niższych dostaw sprowadzamy gaz z kierunku zachodniego i południowego. Przychody segmentu dystrybucja w 2014 r. utrzymały się na podobnym poziomie - ok. 4,3 mld zł - jak w 2013 r., pomimo 5-procentowego spadku ilości dystrybuowanego gazu. Ten spadek - jak podkreślił Zawisza był spowodowany wyższą - o prawie 1 stopień C - średnioroczną temperaturą powietrza. Wynik EBITDA wzrósł o 25 proc. do 2 mld zł w 2014 r. w porównaniu do 1,6 mld zł w 2013 r. W 2014 r. zyski segmentu były obciążone istotnymi zdarzeniami jednorazowymi, w tym zwiększeniem rezerw aktuarialnych na minus 141 mln zł oraz wyższymi kosztami bilansowania systemu.

PGNiGPGNiG

Inwestycje w planach

Spółka zapowiada, że w latach 2014 - 22 chce wydać na inwestycje 40 - 50 mld zł. Najwięcej z tego na poszukiwania i wydobycie (44 proc.) dystrybucję (30 proc.), wytwarzanie (14 proc.) magazynowanie i obrót (12 proc.) Mariusz Zawisza pytany przez dziennikarzy o renegocjacje z Gazpromem kontraktu jamalskiego, które są możliwe dzięki tzw. oknu negocjacyjnemu powiedział, że spółka nie wyklucza, że uda się porozumieć z Gazpromem w sprawie zmian w kontrakcie bez kierowania sprawy do sądu arbitrażowego. Ponad 2,8 mld zysku osiągnęła w 2014 roku Grupa Kapitałowa PGNiG - poinformowali w czwartek prezesi spółki. To o 47 proc. więcej niż w 2013 r. Jak podkreślili, to przede wszystkim efekt niższych cen pozyskania gazu i dobrych wyników w segmencie dystrybucyjnym. – Żaden scenariusz nie jest wykluczony. Jeśli zasiada się do stołu, to z optymizmem i w dobrej wierze – powiedział Zawisza. Okno negocjacyjne zostało otwarte w listopadzie ub. roku. Jego termin został uzgodniony dwa lata temu, kiedy to PGNiG i Gazprom zawarły aneks do kontraktu jamalskiego. Okno otwarte jest przez pół roku, więc do maja br. firmy mają czas na porozumienie. PGNiG renegocjuje ceny za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego.

Nowe złoża w Pakistanie

Podczas czwartkowej konferencji wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Zbigniew Skrzypkiewicz poinformował, że działająca w Pakistanie spółka córka PGNiG odkryła złoże gazu, którego zasoby porównywalne są w rocznym wydobyciem w Polsce – ok. 4,5 mld m. sześc. Jak mówił Skrzypkiewicz, jest to złoże typu tight gas (tzw. gazu zaciśniętego) i znajduje się obok zlokalizowanego innego kontrolowanego przez PGNiG złoża - Rehman. Gaz z tego złoża jest sprzedawany do pakistańskiego systemu.

Będą niższe ceny gazu? PGNiG rozpoczyna negocjacje z GazpromemTVN24 Biznes i Świat

Autor: mw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24