Polska skarży unijne przepisy do trybunału. Poszło o emisje elektrowni

Z kraju

Wicepremier Morawiecki o walce ze smogiemtvn24
wideo 2/2

Polski rząd zdecydował się wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji o konkluzjach BAT w trybie artykułu 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - podał resort środowiska w komunikacie.

Poszło o przedstawione w sierpniu unijne konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania - czyli elektrowni i elektrociepłowni.

Poziomy emisji

Ministerstwo Środowiska podało, że pierwsza grupa zarzutów obejmuje, przede wszystkim, ustalenie w decyzji o konkluzjach BAT zbyt surowych i nieadekwatnych poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami. Resort uważa, że poziomy te zostały ustalone w oparciu o błędne lub niereprezentatywne dane.

Dodatkowo, jak podał resort, Komisja Europejska - w dniu głosowania, tj. 28 kwietnia br. – wprowadziła istotne poprawki do projektu konkluzji BAT bez wcześniejszego przeprowadzenia debaty nad tymi zmianami.

"Druga grupa zarzutów odnosi się do całej decyzji. Ministerstwo Środowiska uważa, że po pierwsze został zastosowany niewłaściwy tryb głosowania nad przyjęciem konkluzji BAT. Polska złożyła w terminie (tj. przed 31 marca 2017 r.) wniosek o głosowanie w systemie nicejskim nad opinią dotyczącą konkluzji BAT, nie został on jednak uwzględniony. Głosowanie, które odbyło się 28 kwietnia 2017 r., przeprowadzono w systemie lizbońskim" - napisano.

Zgodnie z systemem nicejskim każdy kraj członkowski miał przyznawaną określoną liczbę głosów, a przepisy traktatu lizbońskiego zakładają, że każdemu krajowi członkowskiemu przysługuje tylko jeden głos. Aby decyzja została przyjęta, konieczna jest zgoda 55 proc. państw członkowskich, które reprezentują łącznie 65 proc. ludności Unii Europejskiej.

Normy zanieczyszczenia

Konkluzje BAT określają normy zanieczyszczenia powietrza dla zakładów energetycznych. Wprowadzają one m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu) oraz pył - niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED).

Konkluzje BAT dopuszczalnymi poziomami emisji obejmują także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).

"W opinii Ministerstwa Środowiska dostosowanie polskich przedsiębiorstw, w krótkim okresie (4 lata), do restrykcyjnych wymogów konkluzji BAT będzie wymagało bardzo wysokich nakładów finansowych" - napisano w komunikacie resortu środowiska.

Autor: tol/ms / Źródło: PAP Biznes, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock