TVN24 Biznes | Z kraju

Senat przyjął kilkadziesiąt poprawek do zmian podatkowych Polskiego Ładu

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP
Polski Ład i podatki po nowemu
Polski Ład i podatki po nowemuTVN24
wideo 2/7
TVN24Polski Ład i podatki po nowemu

Senat opowiedział się za poprawkami do ustaw podatkowych Polskiego Ładu. Chodzi między innymi o wydłużenie vacatio legis, większy udział samorządów we wpływach z podatków oraz rozszerzenie tak zwanej ulgi dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie.

Za podjęciem uchwały ws. ustawy wraz z poprawkami zagłosowało w czwartek 49 senatorów, 4 było przeciw, natomiast 46 wstrzymało się.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Polski Ład - Senat przyjął poprawki do zmian podatkowych

Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek do ustawy, z których duża część miała charakter redakcyjny i uściślający. Wśród zaaprobowanych poprawek znalazło się zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatków, rozszerzenie ulgi dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie oraz wydłużenie vacatio legis przepisów.

Ponadto poparto zwiększenie podatku dla organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,2 proc. oraz rozszerzenie preferencji podatkowych na osoby posiadające co najmniej troje dzieci. Przychylono się też do poprawek wykluczających podwójne opodatkowanie w związku z wprowadzeniem tzw. podatku minimalnego od korporacji.

Senat nie przychylił się natomiast do poprawki doprecyzowującej, że opodatkowanie transakcji kapitałowych wewnątrz grupy, mających na celu obniżenie podatku, dotyczy spółek prawa handlowego (tym samym przepis nie obejmowałby spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków spółdzielczych).

Odrzucono też propozycję wprowadzenie sankcji za zatajanie informacji wymaganych przepisami, a także poprawkę, która miała dać osobom korzystającym z tzw. ulgi na powrót podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustawa zostanie teraz skierowana do Sejmu.

Polski Ład - propozycje zmian podatkowych

Uchwalona 1 października nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, m.in. podnosi kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł, likwiduje odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzając tzw. ulgę dla klasy średniej), zmienia zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom i wprowadza tzw. podatek minimalny od korporacji.

Polski Ład - krytyka RPO

Powyższe zmiany krytykował również Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek. Zaproponował także, aby nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2023 roku, a nie jak przewidziano w ustawie, 1 stycznia 2022 roku. Ponadto RPO stwierdził, że "kontrowersje wzbudzają zmiany dotyczące wyłączenia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, zmiany podstawy jej wymiaru oraz zmiana wysokości składki zdrowotnej dla niektórych grup podatników". 

Autor:kris/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości