Unijny ranking jakości transportu. Wyprzedziliśmy Rumunię i już jesteśmy na przedostatnim miejscu

Z kraju

Shutterstockc83ff970-7591-11e4-a43f-0025b511229e

Polska znalazła się na przedostatnim miejscu w UE w zaprezentowanym w piątek w Brukseli unijnym rankingu jakości transportu w krajach UE. Od zeszłego roku przeskoczyliśmy o jedno miejsce, wyprzedzając Rumunię. Na pierwszym miejscu znalazła się Holandia.

W przygotowanym przez KE zestawieniu wykorzystano dane m.in. Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska czy Światowego Forum Ekonomicznego. Porównano w nim wyniki państw członkowskich w 29 kategoriach związanych z transportem. W obrębie większości z tych kategorii wyróżniono pięć krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki oraz pięć z wynikami najgorszymi. Najlepsze wyniki osiągnęła Holandia, będąc w pierwszej piątce krajów w 16 kategoriach. Na kolejnych miejscach uplasowały się Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania i Dania. Polska w 14 kategoriach znalazła się pośród 5 najsłabiej radzących sobie państw, a jedynie w 3 kategoriach pośród 5 najlepszych. W związku z tym zajęliśmy 27 miejsce w całej UE. Tuż przed nami uplasowała się Grecja, Włochy i Chorwacja, za nami znalazła Rumunia.

Za nami tylko Rumunia

Ocena jakości infrastruktury transportowej w Polsce w przypadku wszystkich rodzajów transportu jest lepsza niż w ubiegłorocznym raporcie. Jednak - jak zauważyła KE - wiele nam jeszcze brakuje, aby dorównać do poziomu ogólnounijnego. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo drogowe, Polska zdaniem Komisji poczyniła pewne postępy, jednak nadal liczba śmiertelnych ofiar wypadków na drogach w naszym kraju jest wyższa od unijnej średniej. Poprawiły się za to wyniki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na kolei. W raporcie podkreślono, że rynki kolejowe w naszym kraju, zarówno w przypadku przewozów towarowych, jak i pasażerskich wykazują wysoki stopień otwarcia, a ostatnio zwiększył się poziom konkurencji. Mimo to na koniec lipca 2015 r. Polska była jednym z krajów, w którym toczyło się najwięcej spraw sądowych dotyczących domniemanego naruszenia prawa UE. Dotyczyły one wszystkich rodzajów transportu. W dokumencie wskazano, że prywatne inwestycje w badania i rozwój w transporcie są u nas niższe od średniej UE. Mamy za to wysoki udział zelektryfikowanych linii kolejowych (ponad 62 proc.), a także wysoki udział energii odnawialnej w zużyciu paliwa (oba wskaźniki powyżej średniej w UE). Komisja zwróciła uwagę, że wykorzystanie alternatywnych paliw w nowych samochodach osobowych jest nadal u nas niskie, ale wykazuje tendencję pozytywną.

Konsumenci dają radę

Pomimo słabego ogólnego rezultatu z zestawienia wynika, że konsumenci w Polsce są raczej zadowoleni z transportu miejskiego i lotniczego (ich satysfakcja jest powyżej unijnej średniej). Zadowolenie z transportu kolejowego jest jednak najniższe w UE. Holandia, która została liderem jakości transportu w UE, dostała bardzo wysokie noty za infrastrukturę. W szczególności porty i lotniska w tym kraju uważane są za najlepsze w całej UE. Holandia zajmuje drugie miejsce w UE pod względem udziału w rynku nowych pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami. Dane pokazują, że kierowcy w Dani spędzają najmniej czasu w UE w korkach. Innymi kategoriami, którymi kraj mógł podciągnąć sobie wynik w zestawieniu, była m.in. transpozycja unijnego prawodawstwa (tu bezkonkurencyjna okazała się Irlandia), udział kobiet w sektorze transportowym czy średni czas importu i eksportu drogą morską. KE przekonuje, że zestawienie ma pomóc państwom członkowskim w zidentyfikowaniu obszarów, w których konieczna jest poprawa, a także w określeniu priorytetów inwestycyjnych. Tablicę wyników można znaleźć na stronie internetowej KE. Dane można wyświetlić albo według rodzaju transportu (drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy) albo według jednej z kategorii.

Autor: km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock