Polska z wyższym poziomem wolności gospodarczej. Awansowaliśmy w prestiżowym rankingu

Z kraju

Polska odnotowała awans w Indeksie Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i "The Wall Street Journal", zajmując 39. miejsce na świecie

Polska odnotowała awans w Indeksie Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i "The Wall Street Journal", zajmując 39. miejsce na świecie. Rok temu była na 42. pozycji. To kolejny z rzędu odczyt indeksu, w którym nasz kraj poprawił swój wynik.

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 69,3 punktu, co plasuje nasz kraj na 39. miejscu w rankingu światowym. W 2014 r. byliśmy na 50. miejscu, a w 2015 r. na 42.

Najlepszy wynik

To najlepszy w historii tego raportu wynik Polski, która począwszy od 2012 roku poprawiła swoją pozycję o 5,1 pkt. W tegorocznym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje poprawa w zakresie praw własności (+5,0), poziomu korupcji (+1,0), warunków dla biznesu (+1,4), polityki monetarnej (+3,9) oraz wolności inwestycyjnej (+5,0). Stosunkowo słabo wypadamy jednak, jeśli chodzi o wielkość sektora publicznego i fiskalizm.

- Bardzo dobrze, szczególnie w perspektywie od 1995 roku, jesteśmy oceniani w zakresie otwartości rynku i polityki monetarnej, jednak wiele pracy jest do zrobienia w zakresie wydatków publicznych i rynku pracy. Wyżej od nas plasują się w tym zakresie nasi sąsiedzi: Litwa, Niemcy oraz Czechy – powiedział na konferencji prezentującej raport Marcin Nowacki z Warsaw Enterprise Institute.

Jak dodał, z punktu widzenia podążania Polski w kierunku kraju w pełni wolnego gospodarczo ważne są zdyscyplinowanie finansów publicznych, uelastycznienie rynku pracy, niższe opodatkowanie pracy oraz przejrzyste prawo gospodarcze.

Warto tu robić biznes

Obecny na konferencji wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki powiedział, że podobnie jak w przypadku rankingu Banku Światowego "Doing Business", warto zająć się tymi pozycjami indeksu, w których Polska ma najgorszą pozycję.

- Będziemy się starali wprowadzić odpowiednie rozwiązania, żeby to zmienić. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o indeks pozytywny wpływ mogą mieć zmiany, jeśli chodzi o zamówienia publiczne. W poprzedniej perspektywie działały bardzo jednowymiarowo. Chcielibyśmy, żeby liczyło się kryterium innowacyjne, (...) żeby były pewne preferencje dla małych i średnich firm - zaznaczył. Zapowiedział też usprawnienia w kwestii e-administracji.

- Myślę, że za kilka lat będziemy w tym przypadku w innym świecie. To też na pewno zmniejszy poziom biurokracji i będzie krokiem w kierunku zwiększenia wolności gospodarczej - zaznaczył wicepremier.

Prawo z Brukseli

Podkreślił jednak, że 70 proc. legislacji powstaje w Brukseli. - Wypracujmy więc jak najlepsze mechanizmy wspólnego analizowania tego, co powstaje w Brukseli, zanim to trafi do nas. Bo jak już trafi do nas, to już jest tylko dyrektywa do wykonania, do wdrożenia i możemy się wszyscy irytować, że to czy tamto nie bardzo odpowiada naszym interesom. Tak jak dzisiaj dyskutujemy w ostatniej fazie o dyrektywie tytoniowej. (...) Ze swojej strony chcę zadeklarować, że bramy tego ministerstwa będą bardziej niż otwarte dla was - zwrócił się do przedsiębiorców.

Jak wynika z raportu, w rankingu krajów europejskich w czołówce utrzymują się: Szwajcaria – 81,0 pkt.; Irlandia – 77,3; Estonia – 77,2; Wielka Brytania – 76,4 oraz Dania – 75,3. W Europie jest obecnie pięć gospodarek o bardzo ograniczonej wolności gospodarczej („mostly unfree”) – Chorwacja; Bośnia i Hercegowina; Mołdawia; Grecja; Rosja oraz dwie gospodarki, gdzie wolność jest tłumiona („repressed”) – Ukraina oraz Białoruś. Analizowana jako całość, Europa wciąż zmaga się z barierami administracyjnymi, wysokimi kosztami pracy, wysokimi obciążeniami podatkowymi oraz problemami w zarządzaniu finansami publicznymi.

Wola polityczna

- Poziom wolności gospodarczej w ogromnej mierze zależy od woli politycznej rządzących. Niech dowodem na to będzie pozycja takich krajów jak Estonia, Litwa i Łotwa. One miały podobne doświadczenia jak nasz kraj, ale szybciej zrozumiały, że powinnością rządu jest stymulowanie gospodarki, choćby przez usuwanie barier biurokratycznych – powiedział na konferencji Robert Gwiazdowski, prezes Warsaw Enterprise Institute.

- Polska gospodarka rośnie nieprzerwanie od 25 lat, systematycznie poprawiając równocześnie pozycję w wielu prestiżowych międzynarodowych rankingach gospodarczych. PKO Bank Polski jako lider krajowego sektora bankowego od lat konsekwentnie wspiera wysiłki mające na celu rozwój polskiej gospodarki i naszego systemu finansowego – powiedział z kolei Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Kto najlepszy?

W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Hongkong – 88,6 pkt.; Singapur – 87,8; Nowa Zelandia – 81,6; Szwajcaria – 81,0 oraz Australia – 80,3. W badaniu brano pod uwagę 178 państw.

Indeks Wolności Gospodarczej przygotowywany jest przez The Heritage Foundation i "The Wall Street Journal" od ponad 20 lat. Celem Indeksu Wolności Gospodarczej jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).

Autor: gry / Źródło: PAP