Alarmujący raport. Polska wymiera, populacja skurczy się o ponad 5 milionów osób

Z kraju

Ulice Śródmieścia / urząd dzielnicyZgodnie z danymi zawartymi w raporcie KE rok po roku będzie nas coraz mniej, aż w 2060 Polskę będzie zamieszkiwać 33,2 mln osób

Populacja Polski zmniejszy się do 2060 r. o ponad 5 mln, o 16,4 punktu proc. zmniejszy się odsetek osób w wieku produkcyjnym, wzrośnie natomiast o 18,5 punktu proc. odsetek osób po 65. roku życia - taki obraz demografii Polski w 2060 r. wyłania się z wtorkowego raportu Komisji Europejskiej.

Rokiem odniesienia dla analiz przygotowanych dla wszystkich państw UE przez dyrekcję ds. gospodarczych Komisji Europejskiej jest 2013. Populacja naszego kraju liczyła wtedy 38,5 mln osób.

Populacja wzrośnie

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie KE rok po roku będzie nas coraz mniej, aż w 2060 Polskę będzie zamieszkiwać 33,2 mln osób. Większym problemem ma być jednak starzenie się społeczeństwa. O ile w 2013 r. odsetek osób po 65. roku życia w Polsce szacowano na 14,5 proc., to w 2060 seniorzy mają stanowić 33 proc. mieszkańców Polski. Jednocześnie zmaleje liczba osób w wieku produkcyjnym. W 2013 r. pracownicy i potencjalni pracownicy stanowili ogółem 70,5 proc. społeczeństwa, a w 2060 r. mają stanowić 54,1 proc. Wydatki publiczne związane ze starzeniem się ludności szacowane są przez KE na 20,9 proc. PKB w 2013 r., natomiast w 2060 r. mają wynosić 22,2 proc. PKB. Największy wzrost ma nastąpić w obszarze zdrowia oraz opieki długoterminowej. W analizie KE przewiduje, że całkowita populacja UE nieznacznie wzrośnie do 2060 r. (z obecnych 507 mln do 523 mln w 2060 r.), jednak przyczyną będzie migracja do państw unijnych, a nie wzrost demograficzny w samych krajach UE. Spadek populacji dotyczyć ma nie tylko Polski, ale też kilkunastu innych państw Wspólnoty.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ulice Śródmieścia / urząd dzielnicy