Polak ma do dyspozycji dwa razy mniej pieniędzy niż przeciętny Europejczyk

Z kraju

Dlaczego w Polsce pensje nie rosną?
wideo 2/6

Przeciętny mieszkaniec Polski ma w tym roku do dyspozycji na wydatki i oszczędności kwotę 6710 euro (ok. 28 226 zł) - wynika z zestawienia przygotowanego przez Gfk. To zaledwie 48 procent europejskiej średniej.

Z badania GfK Purchasing Power Europe 2017 wynika, że średnia kwota, jaką europejscy konsumenci dysponują na wydatki i oszczędności w 2017 roku, wynosi 13 937 euro na osobę. To wzrost o 1,9 proc. w porównaniu z wynikami z roku ubiegłego.

Rozbieżności

Ranking pokazuje wyraźną rozbieżność między 42 krajami pod względem wysokości kwoty dostępnej dla konsumentów na wydatki. Liechtenstein, który mocno wyprzedza inne kraje w rankingu, dysponuje siłą nabywczą per capita w wysokości 63 267 euro, czyli wyższą o ponad 350 proc. od średniej europejskiej.

Kolejna w zestawieniu jest Szwajcaria z kwotą 42 142 euro na mieszkańca. Szwajcarzy mają więc do dyspozycji kwotę trzykrotnie wyższą niż średnia w Europie. Spośród wszystkich krajów branych pod uwagę w badaniu, siedemnaście dysponuje ponadprzeciętną siłą nabywczą. Wśród nich znajduje się Hiszpania, która notuje wynik 14 080 euro na mieszkańca, nieznacznie przekraczając średnią. 25 krajów dysponuje siłą nabywczą na poziomie poniżej przeciętnej. Polska uplasowała się na 29. miejscu zestawienia. Na jego końcu jest Ukraina z kwotą 949 euro na osobę. To 66 razy mniej niż suma, jaką dysponują mieszkańcy Liechtensteinu.

Ranking siły nabywczej w Europie w 2017 rokugfk

Różnice kursowe

W porównaniu do zeszłego roku zmiany na pierwszych dziesięciu miejscach rankingu wynikają głównie z różnic kursowych. Luksemburg i Norwegia spadły o jedno miejsce (odpowiednio na czwartą i piątą pozycję), natomiast Islandia przesunęła się o dwa miejsca w górę, notując miejsce trzecie. Niemcy zajęły ósmą pozycję.

Siła nabywcza dla Europy w 2017 rokugfk

W badaniu siły nabywczej GfK Purchasing Power Europe 2017 wzięto pod lupę 42 europejskie kraje ze szczegółowym rozbiciem na regiony, według gmin lub kodów pocztowych.

Badanie podaje siłę nabywczą na osobę w skali roku w euro, która jest miernikiem rozporządzalnego dochodu per capita po odjęciu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ale z uwzględnieniem wszelkich świadczeń otrzymywanych od państwa.

Autor: msz//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock