Rewolucja z dowodami osobistymi i aktami. Ministerstwo twierdzi, że "wszystko działa"

Z kraju

MSWKonferencja ws. działania Systemu Rejestrów Państwowych

System Rejestrów Państwowych, który połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system, działa - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szubiela podczas konferencji dotyczącej zmian w urzędach wprowadzonych 1 marca. Jak informuje MSW, obecnie trwają testy systemu. Do południa przeprowadzonych zostało 40 tys. akcji.

W niedzielę połączone zostały rejestry: PESEL, ewidencja dowodów osobistych i akta stanu cywilnego. Pracownicy urzędów gmin oraz urzędów stanu cywilnego rozpoczęli pracę w nowym centralnym Systemem Rejestrów Państwowych. Będą zarządzać m.in. 51 mln danych z bazy PESEL i 105 mln danych z bazy dowodów osobistych.

Bez dużych problemów

Wiceminister zapewnił, że połączenie rejestrów przebiegło bez większych zakłóceń. W związku z połączeniem rejestrów, weszły w życie nowe przepisy; od 1 marca obwiązują nowe dowody osobiste, które możemy wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Ponadto rodzice mogą nadawać dzieciom również imiona obce, a ślub cywilny można wziąć także poza urzędem. - Do godziny 12.00 zarejestrowano 903 zgony, 606 urodzeń, ponad 6 tys. zameldowań na pobyt stały, 3 tys. na pobyt czasowy, nadano 557 nowych numerów PESEL, przyjęto 1100 wniosków dowodowych, wydano 234 dowody osobiste, unieważniono 5,5 tys. dokumentów tożsamości. To pokazuje, że w warstwie sieciowej, jak i centralnej, system działa poprawnie - powiedział Nikodem Bończa-Tomaszewski, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki. Dodał, że odnotowano również 640 zgłoszeń problemów na Service Desk. - W stosunku do liczby użytkowników (14,5 tys.), to około 4 proc. - wskazał dyrektor COI. Zaznaczył, że jeśli wziąć pod uwagę, że jest to pierwszy, realny dzień pracy na nowym systemie, to skala problemów jest niewielka.

Jak było, a jak jest?

Co zmienił nowy system? Jak podkreśla MSW, do tej pory każda gmina pracowała na odrębnym, fragmentarycznym systemie. Urzędnicy gromadzili i mogli korzystać tylko z informacji, które dotyczyły mieszkańców ich gminy. To dlatego większość spraw, np. odebranie odpisu aktu urodzenia lub wyrobienie dowodu osobistego, musieliśmy załatwiać w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania.

Od 1 marca urzędnicy pracują na jednym, dostępnym dla wszystkich gmin Systemie Rejestrów Państwowych. Zyskały tym samym dostęp do ogólnopolskiej bazy danych. Oznacza to, że sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie gminy lub USC na terenie całego kraju - podkreśla resort.

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: MSW