Polacy wysyłają coraz mniej SMS-ów. W ubiegłym roku tylko 52 mld wiadomości

Z kraju

Polacy w ubiegłym roku wysłali 51,9 mld SMS-ów, czyli 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej

Polacy w ubiegłym roku wysłali 51,9 mld SMS-ów, czyli 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej - wynika z raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2014 roku przedstawionego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Mniejsza liczba wysłanych wiadomości tekstowych dotyczy przede wszystkim użytkowników smartfonów, którzy coraz częściej korzystają z komunikatorów internetowych.

Jednocześnie, jak podkreślają autorzy raportu rośnie ruch wiadomości SMS generowanych przez systemy internetowe i urządzenia, czyli np. systemy bankowe bądź systemy zakupowe.

Spadek przychodów

Począwszy od 2012 roku utrzymuje się tendencja spadkowa liczby wysyłanych wiadomości SMS w polskich sieciach komórkowych.

W 2014 roku, Polacy wysłali 51,9 mld wiadomości tekstowych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca oznacza średnio 1349 wiadomości rocznie. W porównaniu z rokiem wcześniej, każdy z nich wysłał średnio 6 SMS-ów mniej - czytamy w raporcie.

Jednocześnie, mniejsza liczba wysłanych wiadomości przełożyła się na spadek przychodów przychodów polskich operatorów telekomunikacyjnych ze świadczenia usług SMS o 16,1 proc., w porównaniu do 2013 roku.

Największy udział w przychodach z wiadomości SMS miał Orange, było to 30 proc. Najmniejszy zaś T-Mobile Polska - 14,6 proc.

Bułgarzy na szarym końcu

Polska drugi rok z rzędu znalazła się powyżej średniej w Unii Europejskiej - wynika z danych firmy analitycznej Analysys Mason.

Średnia wysłanych wiadomości SMS na jednego aktywnego użytkownika w wybranych krajach UEUKE

Przeciętny użytkownik w kraju wysłał 918 wiadomości, wobec średniej unijnej - 845. Więcej SMS-ów od Polaków w Unii Europejskiej wysyłają - oczywiście w przeliczeniu na jednego mieszkańca - jedynie Francuzi, Belgowie, Portugalczycy, Irlandczycy, Duńczycy i Słoweńcy.

Najmniejszą popularnością wiadomości tekstowe cieszą się w Bułgarii (106), Holandii (207) oraz w Niemczech (220).

Obniżka stawek roamingowych

Rokrocznie zwiększa się jednak liczba wysyłanych wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym. W 2014 roku wysłano łącznie około 570 mln wiadomości tekstowych, dla porównania rok wcześniej było to 539 mln SMS-ów.

Raport UKE wskazuje, że zanotowany wzrost ma związek z obniżeniem w 2014 roku stawek roamingowych za usługi telekomunikacyjne w Unii Europejskiej.

Większa liczba wysłanych wiadomości nie przełożyła się jednak na wzrost przychodów z tej usługi. W trzecim kwartale 2014 roku osiągnęły wartość 8,9 mln euro i były aż o 4,9 mln euro niższe, niż w trzecim kwartale 2011 roku.

Zyskują aplikacje oraz komunikatory

Jak czytamy w raporcie, operatorzy spadek przychodów z SMS-ów rekompensują rosnącymi zyskami z coraz szybciej rosnącego ruchu wiadomości tekstwoych w obszarze komunikacji marketingowej. Wartość tego rynku w Polsce w 2014 roku wyniosła ponad 75 mln złotych - wynika z szacunków firmy Infobip.

- Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyraźnie wskazuje na rosnącą popularność nowoczesnych narzędzi komunikacji opartych o media społecznościowe. Coraz częściej rolę krótkich wiadomości tekstowych przejmują aplikacje oraz komunikatory, takie jak Facebook Messneger, WhatsUp, Snapchat oraz Skype dostępne m.in. na smartfonach i tabletach, których sprzedaż w Polsce rośnie bardzo szybko - stwierdził Marcin Papiński, dyrektor ds. rozwoju w firmie Infobip.

UKE w swoim raporcie wskazuje ponadto na systematyczny wzrost liczby wysyłanych wiadomości MMS.

Liczba wysłanych MMS i dynamika zmianUKE

W 2014 roku użytkownicy wysłali łącznie ponad 527 mln MMS-ów, co stanowi liczbę większą o 82 mln więcej w porównaniu do roku wcześniej. Jest to wzrost rok do roku o 18,4 proc.

Na jednego mieszkańca przypadło średnio 14 wiadomości multimedialnych - o 2 więcej niż w 2013 roku.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl