Z kraju

Polacy produkują coraz więcej śmieci. I coraz częściej je segregują

Z kraju

Śmieciowa rewolucja
tvn24Śmieciowa rewolucja

W 2016 roku na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 303 kilogramy zebranych odpadów komunalnych, czyli o 20 kilogramów więcej niż rok wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrósł też udział śmieci zebranych w sposób selektywny.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku w Polsce zebrano ponad 11,6 mln ton odpadów komunalnych, to o 7,3 proc. więcej niż w 2015 roku. Na jednego mieszkańca Polski przypadało więc średnio 303 kg zebranych odpadów komunalnych.

Najwięcej odpadów odebrano od mieszkańców województw: dolnośląskiego - 361 kg, zachodniopomorskiego i śląskiego - po 355 kg oraz lubuskiego - 346 kg. Najmniej natomiast "wyprodukowano" w województwach: świętokrzyskim (184 kg), lubelskim (196 kg) i podkarpackim (210 kg). Większość (82,1 proc.) odpadów komunalnych w 2016 roku zostało odebranych od gospodarstw domowych. Ilościowo było to 9,5 mln ton, a więc o 7,6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Drugim znaczącym źródłem pochodzenia odpadów komunalnych (15,1 proc.) był handel, mały biznes, biura i instytucje. Ilość odpadów zebranych z tego źródła w 2016 roku wyniosła 1,76 mln ton (wzrost o 4,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).

Wzrost poziomów recyklingu

Jak podał GUS, w 2016 roku odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych selektywnie w ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych - z 23,4 proc. w 2015 roku do 25,2 proc. Całkowita waga zebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 2,5 mln ton w 2015 roku do ok. 2,9 mln ton w 2016 roku. Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 77 kg zebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej - 55 kg). W 2020 roku, zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Nieosiągnięcie tych wskaźników będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska, w najbliższych miesiącach, w ramach kolejnej nowelizacji dyrektyw z zakresu gospodarki odpadami, zostaną jeszcze podniesione wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości