Polacy odchodzą na emeryturę. Prawie 380 tysięcy decyzji

Z kraju

Polacy odchodzą na emeryturętvn24bis.pl
wideo 2/3

Na podstawie przepisów obniżających wiek emerytalny Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 15 grudnia wydał decyzje emerytalne już dla 379,2 tysiący osób. To 92,5 procent ze wszystkich 410 tysięcy osób, które do końca roku mogą złożyć taki wniosek.

Większość z wydanych decyzji dotyczy kobiet - 223,7 tys. (59 proc.), a 155,5 tys. (41 proc.) - mężczyzn.

Wysokość emerytury

Przeciętna emerytura brutto, wynikająca z wydanych dotychczas decyzji o wypłatach świadczeń, wyniosła w przypadku kobiet 1 615 zł i 37 gr., a w przypadku mężczyzn - 2 702 zł i 2 gr.

Przeciętna wysokość emerytury zależy od regionu - dla kobiet najwyższa jest w I oddziale ZUS w Warszawie - 2043 zł 73 gr, a najniższa w oddziale w Biłgoraju - 1456 zł 58 gr. Najwyższa przeciętna emerytura mężczyzn jest w oddziale w Rybniku - 3538 zł, a najniższa również w Biłgoraju - 2204 zł 79 gr.

ZUS wydał też decyzje o wypłatach emerytur dla 310,5 tys. osób. Otrzyma je 177,2 tys. kobiet (57,1 proc.) i 133,3 tys. mężczyzn (42,9 proc.).

Wnioski

Z wszystkich wniosków złożonych w ZUS aktywni zawodowo stanowią 40,52 proc., pobierający świadczenie z ZUS (przedemerytalne, rentowe, lub emerytalne) 31,78 proc. i pozostali - 27,7 proc.

71,5 proc. emerytów (222,1 tys.), w odniesieniu do których zdecydowano już o wypłacie świadczenia, podało swój numer konta w banku i otrzymają pieniądze przelewem, 26,1 proc. (81,1 tys.) chce otrzymać je pocztą, a 2,3 proc. (7,2 tys.) nie podało sposobu przekazywania pieniędzy.

Najwięcej decyzji - ponad 18,5 tys. - wydał do tej pory odział ZUS w Gdańsku, 15,3 tys. we Wrocławiu, 14,5 tys. w Wałbrzychu i 14,1 tys. w Krakowie.

1 października weszła w życie reforma emerytalna, zgodnie z którą kobiety ponownie uzyskały prawo do przejścia na emeryturę od 60. roku życia, a mężczyźni od 65. Jest to powrót do stanu sprzed uchwalonej w 2012 r. reformy, przewidującej stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

Autor: ps / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24bis.pl