Polacy chcą pracować w ONZ. Dziś zdawali egzamin

Z kraju

MSZEgzamin został zorganizowany dla obywateli 54 państw

Młodzi Polacy aplikują do pracy w ONZ. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w czwartek odbył się egzamin pisemny Organizacji Narodów Zjednoczonych "Young Professionals Programme".

Egzamin skierowany jest do młodych absolwentów szkół wyższych. W Polsce jest on przeprowadzany od 2011 roku, przy współudziale MSZ. Instytucją nadzorującą jest Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. Co ciekawe, egzamin został zorganizowany dla obywateli 54 państw, w tym dla Polaków. Odbył się równolegle w 44 centrach egzaminacyjnych na świecie. W Polsce zdawało 72 kandydatów - Polacy, kandydaci z Białorusi, Nowej Zelandii, Wietnamu, Rosji i Słowacji.

Kwalifikacje podstawowe

Jak informuje MSZ, kandydaci aplikujący do programu starają się o przyjęcie do pracy w jednym z biur Sekretariatu ONZ na świecie oraz misjach pokojowych. Kandydaci muszą posiadać minimum dyplom licencjata, biegle posługiwać się językiem angielskim lub francuskim, być obywatelami państwa mającego prawo do udziału w danej edycji konkursu. Nie mogą też mieć więcej niż 32 lata. Tegoroczny egzamin pisemny składał się z dwóch części: specjalistycznego testu wiedzy z zakresu wybranego przez kandydata oraz części ogólnej, wspólnej dla wszystkich egzaminowanych - sprawdzianu wiedzy z zakresu spraw międzynarodowych oraz umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim lub francuskim.

Autor: mn / Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło zdjęcia głównego: MSZ