"Najdłuższe schody Europy" do remontu. Podpisano umowę

Z kraju

Opłaty za niemieckie autostrady sprzeczne z prawem UETVN24 BiS
wideo 2/4

Ze względu na betonowe płyty i kiepski stan nawierzchni południowa część tej trasy bywa nazywana przez kierowców "najdłuższymi schodami Europy". Teraz ma to się zmienić. Dziś podpisano umowę na przebudowę 22-kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 18 między Żarami a Iłową w województwie lubuskim.

Spośród ośmiu ofert wybrano tę złożoną przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. (partner). Umowa na realizację inwestycji opiewa na ponad 254 mln zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat od podpisania umowy.

"Ważny moment"

- To dla nas bardzo ważny moment, ponieważ dzisiejsze podpisanie umowy jest pierwszym etapem dostosowania drogi krajowej numer 18 do parametrów autostrady A18, która znajduje się w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - powiedział dyrektor zielonogórskiego oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Marek Langer. Dodał, że korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Inwestycja obejmuje roboty budowlane na południowej jezdni obecnej DK 18 wraz z budową węzła autostradowego Żary oraz budową obiektów inżynierskich – trzech wiaduktów, trzech przejść dla zwierząt nad autostradą, mostu oraz przejścia pod autostradą. Przetarg na ten odcinek A18 był ogłaszany dwa razy, gdyż w pierwszym podejściu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę 303 mln zł przeznaczoną na realizację zadania. W drugim postępowaniu przetargowym zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji. Na początku września tego roku GDDKiA ogłosiła też przetarg na rozbudowę 12-kilometrowego odcinka A18 między Olszyną a węzłem Żary Zachód. Termin składania ofert minął 10 października br.; otwarcie ofert zostało przesunięte na 6 grudnia br. Szacowany koszt całej rozbudowy drogi na długości ponad 70 km między Olszyną (Lubuskie) i Golnicami (Dolny Śląsk) i dostosowanie jej do parametrów autostrady przekracza miliard złotych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja została podzielona na cztery odcinki. Obejmuje ona nie tylko przebudowę południowej jezdni drogi, ale też budowę niezbędnej w przypadku autostrady infrastruktury. Powstaną m.in. miejsca obsługi podróżnych (jako odrębne zadania), przejścia dla zwierząt, zmodernizowane zostaną węzły z drogami lokalnymi i wybudowane drogi dojazdowe, powstanie obwód utrzymania autostrady (jako odrębne zadanie).

Kiepska nawierzchnia

Droga krajowa nr 18 biegnie przez województwa lubuskie i dolnośląskie, od granicy z Niemcami Olszyna-Forst; łączy się tam z niemiecką A15 w kierunku Berlina. Została wybudowana przez Niemców w latach trzydziestych ubiegłego wieku jako trasa jednojezdniowa o nawierzchni betonowej. Przez wiele lat funkcjonowała jako droga krajowa nr 12. Na początku lat 90-tych XX wieku na odcinku od węzła Olszyna do węzła Królów na DK 18 dobudowano drugą jezdnię o nawierzchni bitumicznej. W latach 2005-2007 droga częściowo została zmodernizowana i dobudowano drugą jezdnię o nawierzchni betonowej na odcinku Królów - Golnice. Południowa jezdnia z płyt betonowych od wielu lat jest w złym stanie technicznym. Na całym odcinku poniemieckiej jezdni występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA