Podatki po nowemu. Resort finansów zdradza swoje plany

[object Object]
Teresa Czerwińska ministrem finansówtvn24
wideo 2/3

Jestem otwarta na argumenty, propozycje oraz krytykę - zadeklarowała we wtorek podczas swojego pierwszego wystąpienia w Sejmie w charakterze ministra finansów Teresa Czerwińska. Wiceminister finansów Paweł Gruza poinformował, że jest już gotowy plan uproszczenia podatków i będzie on realizowany w pierwszej połowie bieżącego roku.

TERESA CZERWIŃSKA - SYLWETKA

Czerwińska mówiła we wtorek w Sejmie, że ma duże doświadczenie akademickie i jest osobą bardzo otwartą. - W związku z tym chciałabym, żeby nasza współpraca, którą miałam okazję nawiązać z państwem, zarówno posłami koalicji, jak i opozycji w Komisji Finansów Publicznych, była bardzo owocna. Będziemy się spierać, będziemy pracować nad budżetem; wiem, że to nie są kwestie łatwe - zgadza się. Natomiast (...) jestem otwarta na argumenty, na propozycje, również na krytykę (...) - zadeklarowała Czerwińska w Sejmie. Czerwińska odniosła się we wtorek w Sejmie do kwestii poruszonych przez posłów podczas drugiego czytania projektu budżetu na 2018 r. Życzyła sobie i posłom, żeby dyskusja była merytoryczna. - Wszędzie tam, gdzie mogę pomóc, wszędzie tam, gdzie będziecie państwo zgłaszali swoje propozycje, jestem otwarta na taką dyskusję i bardzo serdecznie, za współpracę w ramach Komisji Finansów Publicznych i na sali plenarnej, dziękuję - dodała.

Pieniądze na obronę

Odniosła się także do poruszanych przez posłów kwestii dotyczących wydatków na obronę narodową i "program śmigłowców". Przypomniała, że Polska zobowiązała się do wydawania 2 proc. PKB na obronność. - Tego zobowiązania oczywiście dotrzymujemy - zapewniła. - Jeśli chodzi o plan modernizacji technicznej w latach 2018-2022, to mamy zabezpieczone łącznie 7,2 mld zł na program śmigłowcowy. Postępowanie jest w toku, jeśli chodzi o śmigłowce w wersji bojowego poszukiwania i ratownictwa - osiem sztuk z przeznaczeniem dla pododdziałów wojsk specjalnych. Natomiast, jeśli chodzi o kwestie śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych, opracowane są warunki zamówienia publicznego uwzględniające wyniki negocjacji i opracowane jest zaproszenie do składania ofert ostatecznych - powiedziała Czerwińska.

Reforma systemu podatkowego

Gruza odpowiadał podczas drugiego czytania budżetu na pytania posłów dotyczące m.in. systemu podatkowego i planów resortu finansów. Poinformował, że "jest przygotowany precyzyjny plan działań reformatorskich w tym obszarze". - On będzie po zatwierdzeniu i uwagach pani minister (Teresy Czerwińskiej - red) realizowany w pierwszym półroczu. Bardzo intensywnie pracujemy - zapewnił. Wyjaśnił, że zakończył się pierwszy etap naprawy systemu finansów publicznych po stronie dochodowej. - Myślę, że możemy cieszyć się wynikami w uszczelnieniu systemu podatkowego. Możemy się cieszyć odzyskaniem sterowności tego systemu. Bo tylko w takim sterownym systemie można prowadzić racjonalną politykę dotyczącą wprowadzania ułatwień, ulg - tłumaczył wiceminister. Dodał, że w poprzednich kadencjach wprowadzano wiele zmian w podatkach, ale - jego zdaniem - one systematycznie prowadziły do degradacji dochodów budżetowych w relacji do PKB. - Zarówno w podatku VAT, jak i podatku CIT rozszczelniono system. Zamiast go uszczelniać podnoszono stawki, tak jak miało to miejsce w przypadku stawki VAT - powiedział. Poinformował, że na agendzie teraz jest "wykonywanie działań uszczelnieniowych", rozpoczynają się też "intensywne prace przy uproszczeniu". - Mamy pełną świadomość tego, że ustawy są skomplikowane, że przepisów często jest za dużo, że jest nadregulacja, którą można oczyścić bez szkody dla polityki państwa czy podatników. To będziemy realizować w pierwszym półroczu. (...) Plan jest gotowy, wymaga zatwierdzenia przez nową panią minister - podkreślił.

Pierwsze zmiany za kilka dni

Zaznaczył, że rząd walczy z mafią VAT-owską, identyfikuje zaległości. - Te sprawy wychodzą na jaw, także są kwantyfikowane. Niestety te pieniądze wyleciały za granicę. W związku z tym stan zidentyfikowanych długów VAT-owskich rośnie. Najlepiej nie kontrolować i wtedy nie ma długów VAT-owskich - ironizował. - To niestety się działo i te statystyki były wspaniałe, bo lepiej zbić termometr niż zająć się chorobą. My wprowadzamy zmiany systemowe, które uniemożliwią wypływ wyłudzonych środków z VAT za granicę - powiedział. Wskazał, że stosowne zmiany wejdą w życie 13 stycznia br. Gruza odniósł się także do pytania o losy projektu nowej Ordynacji podatkowej, która została przygotowana przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela. - Po analizie projektu uznaliśmy, że wymaga on pewnych korekt na poziomie założeń. Te założenia będą w niedługim czasie przedstawiane, tak żeby lepiej ukształtować relację urzędnik-podatnik, czy państwo-obywatel i wspomóc naszą gospodarkę sprawniejszym systemem podatkowym - wyjaśnił.

Założenia budżetowe

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc. Według projektu dochody państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł. W projekcie założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Rząd przewiduje wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł. Ponieważ podczas drugiego czytania projektu posłowie złożyli poprawki do projektu, do prac nad projektem w środę powróci komisja finansów publicznych. Po zaopiniowaniu poprawek, w czwartek ustawa wraz z poprawkami trafi na głosowanie w Sejmie.

Autor: tol / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości