Kto dostarczy listy? Poczta Polska i PGP znów rywalizują

Z kraju

media.poczta-polska.plZarówno Poczta Polska jak i Polska Grupa Pocztowa złożyły swoje oferty

Poczta Polska i Polska Grupa Pocztowa poinformowały, że złożyły oferty w konkursie na pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej w latach 2016-2025. PGP przyznała zarazem, że jej oferta nie spełnia wszystkich warunków dokumentacji konkursowej.

We wtorek o godz. 15 upłynął termin składania ofert w konkursie na pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usługi publicznej na lata 2016-2025. Został on ogłoszony przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Magdalenę Gaj 30 grudnia ub. roku.

Jest oferta

Obowiązek wybrania operatora wyznaczonego nakłada na kraje członkowskie UE. Celem jest zapewnienie obywatelom - na liberalizującym się rynku pocztowym - dostępu do wysokiej jakości usług, świadczonych po przystępnych cenach, na takich samych zasadach na terenie całego kraju. Do końca br. funkcję operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska, która we wtorek złożyła swoją ofertę. "Oznacza to (złożenie oferty), że Poczta Polska jest gotowa do realizacji zadań stawianych przez państwo, takich jak zapewnienie dobrych jakościowo, dostępnych dla wszystkich, na obszarze całego kraju usług powszechnych po przystępnych cenach" - czytamy w komunikacie prasowym Poczty. - Każdy, niezależnie od tego czy mieszka w dużej aglomeracji czy też na terenach wiejskich, musi mieć taki sam dostęp do usług związanych z komunikacją. Posiadana przez nas sieć placówek pocztowych i liczba zatrudnionych około 25 tysięcy listonoszy może zagwarantować efektywne i bezpieczne usługi pocztowe na terenie całej Polski - przekonuje, cytowany w komunikacie, Prezes Poczty Polskiej, Jerzy Jóźkowiak.

Rywalizacja

Swoją ofertę złożyła również Polska Grupa Pocztowa. "Spółka z pełną świadomością złożyła ofertę, która nie spełnia wszystkich wymogów określonych w dokumentacji konkursu" - czytamy. "Poprzez złożenie oferty Spółka pragnie dać wyraz zainteresowaniu świadczeniem usług powszechnych jako operator wyznaczony. Złożenie oferty stwarza Spółce możliwość udziału w procedurze wyboru operatora wyznaczonego do świadczenia tych usług, pomimo niesprzyjających uwarunkowań prawnych Konkursu" - wskazuje PGP we wtorkowym stanowisku. Uważa, że trudno uznać konkurs za przejrzysty, niedyskryminujący i proporcjonalny do rynku, ale przy obecnym stanie prawnym nie widzi możliwości zmiany operatora wyznaczonego. "Spółka wyraża jednak przekonanie, że przy odpowiednich uwarunkowaniach prawnych Spółka może przejąć obowiązki Poczty Polskiej i zapewnić świadczenie usługi powszechnej o wysokiej jakości, po przystępnych cenach oraz bez subsydiowania swojej działalności dopłatą do kosztu netto" - dodano.

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: media.poczta-polska.pl