O ile wzrośnie pensja minimalna?

Z kraju

Kozłowski o płacy minimalnej w Polsce w 2020 rokuTVN24 BiS
wideo 2/4

Płaca minimalna w 2020 roku wzrośnie co najmniej o 96 złotych, do poziomu 2346 złotych. Wynika to z zapisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu - stwierdził w TVN24 BiS Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jak wyjaśnił ekspert, ustawa określa zasady obliczania minimalnej podwyżki płacy minimalnej na dany rok.

Ostateczna kwota może być jednak wyższa. Jest bowiem ustalana w drodze negocjacji między rządem, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeśli porozumienia nie ma, ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów.

Wzrost płacy minimalnej

- (Minimalna podwyżka - red.) jest pochodną założeń makroekonomicznych, które rząd przyjął (pod koniec kwietnia - red. ) w Wieloletnim Planie Finansowym - tłumaczył Łukasz Kozłowski

- Tego, że inflacja średnioroczna wyniesie w przyszłym roku 2,5 proc., a wzrost PKB wyniesie 3,7 proc. Bierzemy wzrost inflacji, także dwie trzecie prognozowanego wzrostu PKB, korygujemy to jeszcze o to, na ile rządowa prognoza dotycząca inflacji sprzed dwóch lat się nie sprawdziła i w konsekwencji pojawia nam się taka wielkość (96 zł - red.) - wyjaśnił.

Ekspert dodał, że jest to niższy minimalny poziom wzrostu niż w poprzednim roku (116 zł).

Można "długo szukać pracowników"

- Z punktu widzenia zatrudnionego wysokość płacy minimalnej jest nieistotna - stwierdził z kolei Wojciech Warski z Business Centre Club.

- Na rynku pracownika, jaki mamy teraz, poziom płacy minimalnej nie ma dla godziwego wynagrodzenia znaczenia. Jeżeli ktoś zaproponuje coś poniżej płacy minimalnej, to sobie może długo szukać pracowników - mówił w TVN24 BiS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie dotyczy jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym również dodatek przysługujący za staż pracy.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego nie są wliczane natomiast m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Od stycznia 2019 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2250 zł brutto, czyli 1634 zł na rękę.

Jak podał w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna", minimalna stawka godzinowa na zleceniu w 2020 roku wyniesie co najmniej 15,30 zł.

Autor: kris//dap / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock