Płaca minimalna mocno w górę. Jest propozycja ministerstwa

Z kraju


Proponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku to 2450 zł brutto miesięcznie – poinformowała w środę szefowa resortu Elżbieta Rafalska.

Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r. to 16 zł brutto.

- Proponujemy i kierujemy do konsultacji społecznych wzrost płacy minimalnej o 200 zł do 2450 zł - powiedziała podczas briefingu Rafalska.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł (1634 zł na rękę), a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł. W 2018 r. pensja minimalna wynosiła 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa – 13,70 zł.

Celem połowa przeciętnej pensji

- Jeśli nasza propozycja zostanie przyjęta przez Radę Ministrów, to płaca minimalna wyniesie co najmniej tyle, ile nasza propozycja, czyli 2450 zł - poinformowała minister Rafalska.

Zdaniem szefowej MRPiPS "będziemy mieli dalsze spadki stopy bezrobocia i jeśli chcemy znaleźć pracownika, to musimy mu zapłacić".

- Zmierzamy do tego, aby płaca minimalna stanowiła połowę przeciętnego wynagrodzenia - zaznaczyła szefowa MRPiPS.

Jak podało ministerstwo na Twitterze, prognozowana relacja płacy minimalnej w 2020 roku do przeciętnego wynagrodzenia to 46,9 proc.

Propozycje pracodawców i związkowców

Organizacje pracodawców zaproponowały wcześniej wzrost płacy minimalnej w 2020 roku o 6,1 proc. do 2387 zł brutto. Z kolei związkowcy zaproponowali kwotę 2520 zł brutto.

Z danych GUS wynika, że najniższą krajową otrzymuje ponad 1 mln Polaków.

Najniższa krajowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie dotyczy jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu.

Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym również dodatek przysługujący za staż pracy.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego nie są wliczane natomiast m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Autor: kris / Źródło: PAP, tvn24bis.pl