PKP zmienia statut. W radzie nadzorczej spółki mogą zasiąść szeregowi pracownicy

Z kraju

PKP zmienił statut

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKP, które odbyło się 2 listopada 2015 roku doszło do zmiany statutu spółki - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Resort tłumaczy, że ta zmiana poszerza krąg kandydatów na stanowisko członka rady nadzorczej spółki dając możliwość zasiadania na tym stanowisku szeregowym pracownikom, a nie tylko tym, którzy mają poparcie dużych struktur związkowych.

Jak czytamy w oświadczeniu MIR celem zmiany było też "zniwelowanie strukturalnych nieprawidłowości pozwalających na występowanie konfliktu interesów przy jednoczesnym pełnieniu funkcji liderów związków zawodowych i członków rady nadzorczej tej samej spółki".

Wymogi dla członków rady nadzorczej PKP S.A. określone w nowym statucie wykluczają bowiem możliwość działania członka rady nadzorczej w podwójnej roli.

Jakie wymagania?

Nowy statut PKP S.A. wskazuje m.in., że członek rady nadzorczej powinien legitymować się wyższym wykształceniem, nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach organizacji związkowej (zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej), federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych.

Nie może też podejmować żadnych działań lub wykonywać jakichkolwiek zajęć, które były w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby budzić podejrzenie o stronniczość tego członka rady nadzorczej lub sprzyjanie swoim prywatnym interesom.

Podczas WZA podjęto także decyzję o odwołaniu dwóch członków rady nadzorczej spółki ze względu na utratę zaufania.

Autor: tol / Źródło: MiR