Z kraju

Pociągiem do lotniska w Katowicach. Jest pierwszy krok

Z kraju

[object Object]
Dart, czyli nasze polskie Pendolino. Zobacz niesamowity produkt PesyPKP Intercity
wideo 2/4

Do 18 sierpnia zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, zamierza czekać na oferty zaprojektowania odbudowy linii kolejowej nr 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia, wraz ze skomunikowaniem portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Odbudowa linii nr 182 dałaby postulowane w regionie od lat kolejowe połączenie konurbacji katowickiej, a obecnie powstającej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Katowice Airport. Cały okres obowiązywania obecnego zamówienia – obejmujący zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego - to 1575 dni. PLK zakładają, że wybrany wykonawca dostarczy m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 328 dni od dnia podpisania umowy oraz będzie pełnił nadzór autorski przez 26 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty budowlane. PLK przewidują przy tym rozpoczęcie robót budowlanych w IV kwartale 2019 roku, a ich zakończenie - w II kwartale 2022 roku.

Dojazd do lotniska

Nieeksploatowana obecnie w większości, jednotorowa linia nr 182 łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem i przechodzi przez bezpośrednie okolice katowickiego lotniska. Oprócz kompletnego remontu planowana jest jej elektryfikacja. Przedsięwzięcie ma zostać wykonane przy wsparciu unijnych środków. Obecne zamówienie opiera się na dokumentacji przedprojektowej, która została przygotowana - z opóźnieniem - w ostatnich dwóch latach. Zgodnie z jej założeniami odbudowa linii nr 182 ma zapewniać między innymi osiąganie na niej prędkości maksymalnej 140 km/h przez pociągi pasażerskie oraz 80 km/h przez towarowe.

Projekt musi uwzględnić na przykład budowę nowego wiaduktu kolejowego nad autostradą A1. Zamawiana dokumentacja ma zapewniać dwie opcje realizacji odbudowy linii nr 182 - w jednym zadaniu lub w trzech częściach, z których pierwsza umożliwiłaby dojazd do lotniska Katowice od strony Tarnowskich Gór.

Według pierwotnych szacunków PKP PLK czas jazdy na lotnisko z Katowic z wykorzystaniem odbudowanej linii nr 182 miałby wynieść od strony Zawiercia około 45 minut, a przy postoju w Zawierciu - 55 minut.

Koszt budowy

Ogłoszenie przetargu na projekt w obecnej formule oznacza wycofanie się przez PLK z wcześniejszego założenia, że po ukończeniu studium wykonalności (jest już gotowe) mógłby zostać ogłoszony przetarg na prace budowlane w formule "projektuj i buduj". Według poprzedniej powstać miała nowa linia kolejowa na odcinku od Bytomia do Pyrzowic, w pobliżu których mieści się lotnisko. Po jej zarzuceniu w marcu 2015 roku resort infrastruktury i rozwoju zdecydował o remoncie i uruchomieniu dawnej linii z Tarnowskich Gór do Zawiercia.

PKP Polskie Linie Kolejowe chcą odbudować linię numer 182PKP PLK

Pierwotnie zamierzano współfinansować te prace środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. We wczesnych pracach nad programem wstępnie oszacowano koszt na 331,8 mln zł. Później zmieniono to założenie - przypisując przedsięwzięcie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Chociaż na listach obecnego Krajowego Programu Kolejowego nie wymieniono z nazwy połączenia kolejowego do portu lotniczego Katowice, PLK z końcem ubiegłego roku zapewniały, że mieści się ono na liście podstawowej programu - w przewidzianej do finansowania z POIiŚ pozycji pod nazwą "Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności" (za 1089,8 mln zł). W dołączonym do obecnej dokumentacji przetargowej wzorze harmonogramu robót pod rubryką "koszt" pojawia się wartość 454,3 mln zł.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia (CC BY SA 4.0) / PKP PLK

Pozostałe wiadomości