"Najdłuższa nowa linia kolejowa w Polsce od kilkudziesięciu lat"

Z kraju

Furgalski: ten tabor nie będzie jechał poniżej 160 km/hTVN24 BiS
wideo 2/2

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe uzyskały prawomocne decyzje środowiskowe dla budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko i modernizacji istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Według planów całe przedsięwzięcie ma być gotowe w 2027 roku. - To będzie najdłuższa nowa linia kolejowa w Polsce od kilkudziesięciu lat - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak poinformowały PLK w komunikacie, decyzje środowiskowe są pierwszymi decyzjami administracyjnymi dla inwestycji, która ma w założeniu zapewnić lepszą komunikację w Małopolsce, z północy na południe Polski i Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne.

Najdłuższa od kilkudziesięciu lat

Projekt zakłada wybudowanie 58,5 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623).

W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Jak zaznaczył cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, uzyskane przez PKP PLK S.A. decyzje, to kolejny krok do budowy nowej linii między Podłężem a Tymbarkiem i Mszaną Dolną oraz modernizacji istniejącej trasy Chabówka – Nowy Sącz.

"Będzie to najdłuższa nowa linia kolejowa w Polsce od kilkudziesięciu lat. Znacząco skróci czas przejazdu między Krakowem a Zakopanem oraz Krakowem a Nowym Sączem. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej" – ocenił Adamczyk.

Pierwszy etap tej inwestycji zakłada wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch przedsięwzięć: modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz oraz budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark / Mszana Dolna.

Realizacja prac przygotowawczych planowana jest w latach 2018 - 2021. Na mocy podpisanej w styczniu umowy kontrakt za 180 mln zł netto na zlecenie PLK zrealizuje konsorcjum francusko-polskie w składzie trzech firm, na czele z Egis Rail SA.

Odciąży linie Górnego Śląska

Kolejne etapy inwestycji odnoszą się do modernizacji linii kolejowej nr 104 pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem oraz budowy nowej trasy, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Jak zapowiedział w styczniu prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, etapy drugi i trzeci, obejmujące prace budowlane planowane są do realizacji odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27.

Wartość inwestycji "Podłęże - Piekiełko" wraz z modernizacją linii Chabówka - Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 mld zł.

Z analiz wynika, że realizacja projektu "Podłęże - Piekiełko" umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej jednej godziny.

Inwestycja znacząco wpłynie także na transport towarów koleją. Rozbudowana sieć stworzy korzystne warunki dla przewozów między południem a północą Europy na osi Bałtyk - Bałkany - Morze Czarne i odciąży mocno eksploatowane linie towarowe Górnego Śląska. Wypełni także lukę w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej), będzie stanowić fragment korytarza AGTC C30/1 oraz nowoprojektowanego kolejowego korytarza transportu towarowego RFC11 "Amber".

Linia kolejowa Podłęże – PiekiełkoMinisterstwo Infrastruktury

Autor: kris//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu, Ministerstwo Infrastruktury