TVN24 Biznes | Z kraju

PKO BP z ponad 70-procentowym wzrostem zysku. Wyniki największego polskiego banku

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP
Ignacy Morawski o decyzji banków centralnych w sprawie stóp procentowych
Ignacy Morawski o decyzji banków centralnych w sprawie stóp procentowych
wideo 2/4
Ignacy Morawski o decyzji banków centralnych w sprawie stóp procentowych

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 1 miliarda 258 milionów złotych z 712 milionów złotych rok wcześniej - poinformował w piątek bank w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego uzyskany w trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 3 mld 671 mln zł i był o 1 mld 653 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku" - poinformował bank w raporcie.

Jak przekazał bank, po trzech kwartałach 2021 r. ROE jest na poziomie 12,1 proc.

Bank podał, że wzrost zysku netto po trzech kwartałach br. był determinowany m.in. przez zmniejszenie o 1 mld 345 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 1.169 mln zł do 1.245 mln zł.

Zysk netto wzrósł 77 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2021 roku 354 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 4 proc. wyższych odpisów na poziomie 369 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 300 mln zł do 418 mln zł.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Kredyty frankowe

Bank w III kwartale nie zawiązał rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, podczas gdy rok wcześniej rezerwa ta wynosiła 345 mln zł.

Na początku października 2021 roku PKO BP rozpoczął program oferowania ugód dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych we frankach szwajcarskich.

Bank podał w piątek, że liczba wniosków o mediację tych umów złożonych przez jego klientów przekroczyła 12 tys., a ponad 500 mediacji zostało zakończone pozytywnie w Sądzie Arbitrażowym.

Pod koniec września 2021 roku przeciwko PKO BP toczyło się 10.815 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej. W samym III kwartale przybyło 1.847 postępowań, czyli o 10 proc. mniej niż w II kwartale.

Wyniki PKO BP

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 2.496 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.472 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.450 - 2.490 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 2 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 2,67 proc. z 2,66 proc. w II kwartale.

PKO BP szacuje wpływ decyzji RPP o łącznej podwyżce stopy referencyjnej o 1,15 p.p. na wynik odsetkowy PKO BP wynosi ok. 1-1,2 mld zł w 2022 roku przy założeniu aktywnego zarządzania strukturą bilansu.

RPP podwyższyła stopę referencyjną NBP w październiku o 40 pb do 0,50 proc. i w listopadzie o 75 pb do 1,25 proc.

Wynik z prowizji w III kwartale 2021 roku wyniósł 1.137 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 1.111 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.087 mln zł do 1.131 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 15 proc. rdr i 8 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost wyniku z opłat i prowizji w ujeciu kwartalnym nastąpił dzięki poprawie wszystkich podstawowych kategorii. Istotną kontrybucję do wzrostu miał wynik z tytułu funduszy i działalności maklerskiej (+11,1 proc. kdk) oraz sezonowo silny wynik z kart (+22,7 proc. kdk) i wymiany walut (+7,2 proc. kdk).

Koszty działania wyniosły 1.493 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami, konsensus zakładał koszty na poziomie 1.485 mln zł. Koszty wzrosły 10 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty pracownicze wzrosły 6 proc. kdk. PKO BP podał, że wzrost kosztów osobowych to efekt podwyżki wynagrodzeń oraz zwiększeniu rezerw na bonusy.

Aktywa banku wynoszą 403,5 mld zł, czyli wzrosły 7 proc. rdr.

Finansowanie klientów brutto pod koniec września 2021 roku wynosiło 237,1 mld zł, czyli wzrosło 4 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Sprzedaż kredytów

W III kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 5 mld zł, rosnąc 8 proc. rdr, a kredytów konsumpcyjnych 4,1 mld zł, rosnąc 40 proc. rdr.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,97 proc., a współczynnik kapitału Tier I jest na poziomie 17,76 proc. Bank podał, że ma solidną pozycję kapitałową – ponad 16 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

Bank ocenił, że wysoki poziom nadwyżki kapitałowej oraz ROE, jak i rozpoczęty proces zawierania ugód, stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w 2022 r.

Autor:mp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PKO BP

Pozostałe wiadomości