PIR zainwestuje prawie 300 mln zł w budowę nowej elektrociepłowni w Toruniu

Z kraju

CC-BY Całkowity koszt planowanej inwestycji szacowany jest na około 550 milionów złotych, z czego 275 milionów złotych pokryje PIR

Spółki EDF Polska i Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały wstępne porozumienie ws. finansowania budowy nowej elektrociepłowni gazowej w Toruniu - poinformował we wtorek PIR. Koszt planowanej inwestycji to ok. 550 mln zł z czego 275 mln zł pokryje PIR.

"EDF Polska S.A. i Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. - fundusz realizujący kapitałową część programu Inwestycje Polskie - podpisały wstępne porozumienie inwestycyjne w sprawie finansowania projektu budowy nowej elektrociepłowni gazowej w dwustutysięcznym Toruniu, w którym EDF Toruń (spółka należąca do EDF Polska w 95,22 proc.) zapewnia dostawy ciepła od 2002 r." - poinformował PIR w komunikacie.

Zamiast węgla

Spółka wyjaśniła, że w ramach tego projektu planowana jest budowa nowej elektrociepłowni gazowej o mocy cieplnej 330 MWt. Zastąpi ona w 2017 roku obecne kotły węglowe.

Celem projektu jest znaczne obniżenie poziomów emisji tlenków siarki, azotu i pyłów oraz "spełnienie przyszłych restrykcyjnych europejskich norm środowiskowych". Całkowity koszt planowanej inwestycji szacowany jest na około 550 milionów złotych, z czego 275 milionów złotych pokryje PIR, z funduszu programu Inwestycje Polskie. Strony planują powołanie spółki celowej, która zrealizuje inwestycję. Rozpoczęcie budowy planowane jest w bieżącym roku. Przewidywany termin uruchomienia nowej elektrociepłowni to pierwsza połowa 2017 roku. Prace przy budowie nowej elektrociepłowni ma znaleźć 250 osób.

Nowe normy?

- Projekt elektrociepłowni gazowej w Toruniu jest zgodny z polityką energetyczną Polski do 2030 r., a także ma zapewnić spełnienie nowych zaostrzonych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nowy zakład zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia w perspektywie wieloletniej, przyczyniając się również do poprawy jakości powietrza w Toruniu i poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu EDF Polska Thierry Doucerain. - Podpisane dziś wstępne porozumienie to ważny etap projektu. Inwestycja ta potwierdza zaangażowanie EDF w Polsce, gdzie Grupa jest obecna od 16 lat w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła, a dziś rozwija dodatkowe usługi energetyczne i innowacyjne oferty handlowe - dodał. Z kolei prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych Jerzy Góra podkreślił, że finansowanie tego projektu "w sposób modelowy wpisuje się w nową strategię Polskich Inwestycji Rozwojowych". - Obok samorządów to właśnie infrastruktura i przemysł stanowią filary naszej działalności. Wysokosprawna energetyka powinna być bazą nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę i najnowsze rozwiązania technologiczne - powiedział. Dodał, że planowana elektrociepłownia, spełniająca najwyższe normy w zakresie ochrony środowiska, oznacza lepsze warunki życia dla mieszkańców Torunia, co powinno wpływać na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności miasta i okolic. - Profesjonalna współpraca z Grupą EDF, która jest jednym z liderów rynku energetyki przemysłowej na świecie, pokazuje potencjał w zakresie finansowania przez PIR dużych projektów - podkreślił Góra. Celem programu "Inwestycje Polskie" jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Spółka Skarbu Państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) realizuje część kapitałową programu, a część dłużno-gwarancyjną - BGK. Wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk tłumaczył niedawno, że tzw. ufunduszowienie PIR-u spowoduje powstanie czterech nowych funduszy, które będą zarządzane przez PIR. Dodał, że zaletą ufunduszowienia PIR będzie ułatwienie dostępu inwestorów do finansowania.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CC-BY