Zmiany w kluczowych spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Nowe zarządy

Z kraju

Antoni Macierewisz, szef MON, sprawuje nadzór nad Polska Grupą Zbrojeniową

Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej nadzorowany przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza poinformował o zmianach w składach zarządów dwóch spółek wchodzących w skład Grupy - Cenzin i Cenrex.

W spółce Cenzin odwołany został prezes zarządu Dariusz Antosik, wiceprezes zarządu i dyrektor pionu handlu i marketingu Paweł Terlecki oraz wiceprezes zarządu i dyrektor pionu ekonomiczno-finansowego Elżbieta Pszenicka.

Nowi prezesi

Na stanowisko prezesa zarządu Cenzinu powołany został Sebastian Meitz, natomiast funkcję wiceprezesa zarządu obejmie Wojciech Tyl.

W spółce Cenrex odwołany został prezes zarządu Andrzej Nałęcz oraz wiceprezes zarządu Stanisław Marciszewski.

Nowym prezesem zarządu został Marek Borkowski, z kolei funkcję wiceprezesa zarządu sprawować będzie Radosław Sosnowski.

Cenzin jest najstarszą polską spółką handlową działającą na międzynarodowym rynku obrotu bronią i sprzętem specjalnym. Cenrex jest dostawcą materiałów do sił lądowych, morskich i powietrznych systemów uzbrojenia.

Zobacz, Bartłomiej Misiewicz w radzie nadzorczej PGZ mimo braku uprawnień:

Autor: MS / Źródło: tvn24bis