Polska Grupa Zbrojeniowa walczy z hakerami. Ma wsparcie Microsoftu

Z kraju

ShutterstockPGZ Systems i Microsoft podpisały umowę ws. cyberbezpieczeństwa

Spółka odpowiedzialna za obsługę informatyczną Polskiej Grupy Zbrojeniowej, PGZ Systems, podpisała w piątek porozumienie z amerykańskim koncernem Microsoft. Firmy mają razem realizować projekty dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa. Celem porozumienia "jest również rozwój kompetencji w zakresie analizy wielkich zbiorów danych (Big Data), internetu rzeczy oraz technologii mobilnych".

PGZ i Microsoft zwracają uwagę, że "prowadzenie wspólnych działań będzie możliwe dzięki powołaniu ośrodka transferu wiedzy i technologii przy Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji Grupy PGZ". Jak wynika z badań „Security Trends. Bezpieczeństwo w erze cyfrowej”, prowadzonych przez Microsoft i EY coraz częstsze przypadki cyfrowych przestępstw pociągnęły za sobą wzrost wydatków w budżetach przeznaczonych na kwestie ochrony. 36 proc. dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych planowało w 2016 r. zwiększyć budżet przeznaczony na bezpieczeństwo, choć menedżerowie odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo podkreślają, że pieniądze same ochrony nie zapewnią.

Zagrożenie dla systemu

- Ataki na infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstw i instytucji publicznych mogą mieć katastrofalne skutki dla gospodarki oraz bezpieczeństwa narodowego. W odpowiedzi na to zagrożenie jednostki o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki oraz podmioty prywatne powinny nawiązywać współpracę, której celem jest wspólne reagowanie na zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych, proaktywne przeciwdziałanie im oraz prewencyjne łagodzenie skutków ataków na infrastrukturę informatyczną poprzez zarządzanie ryzykiem i komunikację społeczną – powiedział prezes zarządu PGZ System Marcin Karlikowski. - Rozwijanie potencjału w zakresie cyberbezpieczeństwa to jeden z priorytetów rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jako organizacja, której zadaniem jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w sposób integralny, obejmujący wszystkie aspekty współczesnych zagrożeń, będziemy dążyć do rozwoju właśnie tej domeny. Jesteśmy świadomi, że bezpieczeństwo systemów informatycznych i komunikacyjnych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla Sił Zbrojnych RP, ale także dla przedsiębiorców i wszystkich Polaków, którzy w coraz większym stopniu wykorzystują narzędzia cyfrowe. Polska Grupa Zbrojeniowa dąży do stworzenia narzędzi, które przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa także w tym zakresie – powiedział natomiast prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko.

Po pierwsze bezpieczeństwo

Jak podkreślono w komunikacie, współpraca między PGZ System i Microsoft obejmuje wykorzystanie technologii amerykańskiej firmy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz wypracowanie "najlepszych praktyk ochrony infrastruktury informatycznej". Jak poinformował dyrektor polskiego oddziału Microsoft Ronald Binkofski firma "podejmuje dialog i wypracowuje rozwiązania dla przedsiębiorstw publicznych oraz organów administracji rządowej, by w dobie rosnących zagrożeń w przestrzeni cyfrowej mogły sprawniej i efektywniej dbać o interesy i bezpieczeństwo państwa i jego obywateli”.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad utworzeniem Certyfikowanego Ośrodka Szkoleniowego Microsoft przy Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji Grupy PGZ, prowadzonego przez spółkę PGZ System.

Koziej: żyjemy w warunkach nowej, hybrydowej, zimnej wojny

Koziej: żyjemy w warunkach nowej, hybrydowej, zimnej wojny

Autor: PMB / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock