Nowe informacje w aktach urodzenia. Sprawdź, co się zmieni

Z kraju

tvn24Anna Streżyńska o bazie PESEL

PESEL rodziców trafi do aktu urodzenia dziecka - przewidują przepisy uszczegóławiające informacje dotyczące obywateli, które przyjął rząd. Nowela przewiduje też spore ułatwienia dla rodziców - urodzenie dziecka będzie można zgłosić elektronicznie.

Zmiana to wynik noweli ustawy o ewidencji ludności i ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, które przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji.

CZYTAJ PROJEKT WRAZ Z UZASADNIENIEM

Do tej pory w bazie zapisane są jedynie imiona i nazwiska, co w ocenie twórców projektu, nie jest wystarczająco wiarygodnym sposobem weryfikacji tożsamości.

Początkowo dodanie PESEL-u rodziców, tzw. parentyzacja będzie dotyczyła tylko nowo narodzonych dzieci. Ale jest to "pierwszy etap zmian" - wynika z uzasadnienia do projektu.

"W następnej kolejności będą wprowadzane powiązania dla osób urodzonych przed wejściem w życie ustawy, ale jest to uzależnione od tempa zapełniania bazy Rejestru Stanu Cywilnego (RSC) aktami stanu cywilnego" - napisano. "W celu przyśpieszenia tego procesu został wdrożony mechanizm masowej migracji aktów z lokalnych aplikacji urzędów stanu cywilnego RSC" - wynika z uzasadnienia.

Elektronicznie zgłosisz urodzenie

Kolejną zmianą, wprowadzoną przepisami ustawy jest możliwość elektronicznego zgłoszenia urodzenia dziecka przez dokument elektroniczny. Zgłoszenie będzie jednocześnie zawierało informacje o wyborze imienia.

Urzędnik, po rejestracji, odeśle rodzicom odpis aktu urodzenia wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Dokument zostanie wysłany elektronicznie bądź papierowo, w zależności od wyboru rodziców.

Taka opcja ma przede wszystkim odciążyć rodziców "od uciążliwej konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie stanu cywilnego i poświęcania czasu na czynności urzędowe" - wyjaśniają twórcy projektu.

Projekt zakłada też inne mniejsze zmiany. Do tej pory instytucje, które korzystają z informacji bazy PESEL, m.in. NFZ czy ZUS, jeżeli zauważą błędy w bazie, muszą poinformować o tym ministra cyfryzacji. Po wejściu w życie ustaw będą mogły informować bezpośrednio organ odpowiedzialny za wprowadzanie zmian do rejestru.

Od kiedy zmiany?

Jak założono, ustawa wejdzie w życie w 14 dni po ogłoszeniu. Jednak główne zmiany będą zaczynały działać etapowo. Przepisy dotyczące elektronicznego zgłaszania urodzeń wejdą w życie w czerwcu 2018 roku, w zakresie zmian w rejestrze PESEL - od 1 grudnia 2018 roku. Ostatnia, bo dopiero od 1 maja 2019 roku, zostanie wprowadzona możliwość elektronicznego zgłaszania niezgodności w bazie PESEL.

Dostosowanie systemu PESEL do nowych wymogów to koszt niecałych 4 mln zł w ciągu 10 lat.

To jednak nie pierwsze zmiany, które zajdą w bazie PESEL w tym roku. W styczniu weszła w życie nowela ustawy o ewidencji ludności, której celem jest m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski.

Wraz z tymi przepisami zaczął obowiązywać e-meldunek uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przez internet można się zameldować zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz - jako pełnomocnik - innej osoby.

Autor: ps / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock