Składki ZUS, dopłata do pensji, zmiany w podatkach. Co zawiera rządowy pakiet?

Z kraju

Koronawirus w Polsce. Jadwiga Emilewicz o rozwiązaniach dla firmTVN24, TVP
wideo 2/7

W piątek posłowie mają zająć się projektami ustaw w ramach zapowiadanego przez rząd pakietu pomocowego. Według minister rozwoju Jadwigi Emilewicz zmiany w składkach na ZUS, przesunięcia w sprawie podatków oraz wypłaty postojowego to koszt około 70 mld złotych w ciągu trzech miesięcy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Pakiet antykryzysowy opiera się na pięciu filarach: obrony przed utratą miejsc pracy; wsparcia dla służby zdrowia; bezpieczeństwa systemu finansowego; wsparcia dla przedsiębiorców; inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Pakiet ma być odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią.

Projekty składające się na pakiet antykryzysowy przygotowane zostały m.in. przez resorty: rozwoju, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządu wartość pakietu to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

Oto najważniejsze elementy pakietu, którym zajmie się Sejm:

1. Składki ZUS

Państwo pokryje składki na ZUS przez 3 miesiące dla:

- mikrofirm (do 9 pracowników) - jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników) - dotyczy to 692 tys. najmniejszych przedsiębiorstw;

- samozatrudnionych - jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (3x5227 zł) - dotyczy maksymalnie 1,8 mln przedsiębiorców

Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych rząd szacuje na 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników.W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewniła w czwartek, że jeżeli przedsiębiorcy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą zdecydują się, aby przez trzy miesiące nie płacić składek na ZUS, to zobowiązania, które powinni zapłacić, i tak zostaną dopisane do składki emerytalnej.

- Ubytek z tego tytułu nie będzie odczuwalny w przyszłości w świadczeniach emerytalnych - powiedziała Emilewicz.

2. Wynagrodzenie dla zatrudnionych "na śmieciówkach"

W przypadku postojowego dla zleceniobiorców (także umowy o dzieło) i samozatrudnionych to świadczenia - nieoskładkowane i nieopodatkowane - będą wypłacane przez ZUS. Jak tłumaczy w czwartkowym komunikacie resort rozwoju, co do zasady, świadczenie wynosić będzie 2080 zł, czyli 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zleceniobiorców, których wynagrodzenie zapisane w umowie nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wyniesie tyle, ile wynosiło wynagrodzenie z tytułu umowy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Z kolei samozatrudnieni, rozliczający się w formie karty podatkowej, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15681 zł. Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego.

W przypadku osób samozatrudnionych, przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Resort rozwoju dodał, że nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

3. Dofinansowanie zatrudnienia

Jeśli chodzi o dofinansowanie zatrudnienia, to pomoc państwa przysługiwać będzie przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Ten spadek obrotów będzie obliczany w dwojaki sposób: - nie mniej niż o 15 proc. - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy 2019 roku

lub

- nie mniej niż o 25 proc. - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Ministerstwo rozwoju wyjaśniło, że w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych związanych z koronawirusem, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym firma będzie płacić pracownikowi co najmniej minimalne wynagrodzenie. Pracodawca z kolei otrzyma od państwa dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dojdą do tego składki na ZUS w wysokości 1 533,09 zł.

Resort dodał, że firma może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do pół etatu. Jest tu pewne zastrzeżenie, że płaca nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. W takiej sytuacji, państwo dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS. Dojdą do tego składki na ZUS w wysokości 2 452,27 zł.

Te dwa świadczenia (postojowe i obniżony wymiar czasu pracy) przysługiwać będą przez 3 miesiące od dnia podpisania umowy o ich wypłatę.

4. Podatki

Pakiet pomocowy przewiduje także czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich. Umożliwia odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Podatnicy CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje epidemii, będą mogli odliczyć straty z 2020 r. od dochodu z działalności z 2019 r. Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. - w porównaniu do 2019 r. - przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu ma być wydłużony do 1 czerwca 2020 r.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, jak powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, zostaje przesunięty m.in. obowiązek składania sprawozdań finansowych. - Ten, który mamy na koniec marca - przesuwamy na początek lipca - wyjaśniła.

- Rozliczenie PIT dla osób fizycznych zostanie przesunięte do końca maja. Podobnie jak CIT, już jest opublikowane rozporządzenie CIT-8, przesunięte również na koniec maja - poinformowała szefowa resortu rozwoju.

W pakiecie pomocowym jest też przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

Podatek od sprzedaży detalicznej ma być odroczony do 1 stycznia 2021 r.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Autor: kris / Źródło: gov.pl, PAP

Raporty: