Z kraju

Urząd ostrzega przed oszustwami "na RODO"

Z kraju

Konflikt o RODO na wysokim szczeblutvn24
wideo 2/4

Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przedsiębiorców przed oszustwami "na RODO", które mogą przybierać formę podszywania się przestępców pod urzędników prowadzących kontrole bądź oferowania fałszywych usług doradczych w zakresie stosowania RODO.

W komunikacie wydanym przez UODO czytamy, że podmiot, w którym ma odbyć się kontrola ze strony urzędu, każdorazowo zostanie zawiadomiony o tym fakcie pisemnie przez organ.

Najważniejsze rady

Przy stawieniu się do kontroli pracownik UODO zobowiązany jest do okazania upoważnienia do jej przeprowadzenia, które musi zawierać podstawę prawną, oznaczenie UODO, informacje o kontrolerze (imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej), a także określać przedmiot kontroli i jej zakres, jak i terminy rozpoczęcia oraz planowanego zakończenia działań kontrolnych.

Upoważnienie powinno zawierać też oznaczenie kontrolowanego podmiotu i podpis prezesa UODO wraz z pouczeniem, datą i miejscem wystawienia dokumentu.

Osoby, które będą miały wątpliwości względem wiarygodności kontrolerów, UODO prosi o kontakt pod specjalnie przygotowanym do tego numerem telefonu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych radzi, by przedsiębiorcy uważnie i ostrożnie analizowali przychodzącą do nich korespondencję i każdorazowo upewniali się, czy zawiera ona wymagane elementy, tj. właściwą nazwę urzędu, poprawne adresy oraz oryginalne podpisy i pieczęcie urzędowe - według organu bowiem w Polsce pojawia się dużo przypadków oszustw, w których przestępcy wykorzystują jako narzędzie korespondencję papierową i podszywają się pod UODO.

Fałszywi doradcy

Organ zaleca w swoim komunikacie także zachowanie czujności względem podmiotów oferujących doradztwo lub wsparcie w zakresie stosowania prawa ochrony danych osobowych i jednocześnie straszących sankcjami za jego niewłaściwe wdrożenie.

Urząd radzi, by z usług konsultingowych korzystać rozważnie i przed podjęciem współpracy weryfikować podmioty je oferujące m.in. w KRS.

W komunikacie UODO zastrzeżono, że wytyczne innych niż ten organ podmiotów dotyczące stosowania prawa ochrony danych osobowych mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców wyłącznie na własną odpowiedzialność, a ostateczna interpretacja w sprawach związanych z tą dziedziną należy wyłącznie do urzędu.

Autor: tol//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock