Orlen i PGNiG poszukają ropy i gazu w Bieszczadach

Z kraju

orlenupstream.pl Orlen Upstream to spółka celowa PKN Orlen, powołana w 2006 r. do poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych

Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wspólnie poszukają gazu i ropy na Podkarpaciu. Spółki podpisały właśnie umowę w tej sprawie.

Jak informuje Orlen w komunikacie, „celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat”.

Szersza współpraca

Zgodnie z porozumieniem Orlen Upstream obejmie 49 proc. udziałów w ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej „Bieszczady”.

- Zapadlisko przedkarpackie to historycznie jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów pod względem występowania nagromadzeń węglowodorów. Konsekwentnie od lat dokumentujemy złoża w rejonie Bieszczad. Wierzę, że pozyskanie krajowego partnera oferującego zarówno współfinansowanie, jak i doświadczenie w zakresie akwizycji i interpretacji danych geologicznych otworzy drogę do kolejnych koncepcji poszukiwawczych dla tego obszaru - powiedział Zbigniew Skrzypkiewicz, wiceprezes zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG.

Z kolei Wiesław Prugar, prezes zarządu Orlen Upstream ocenił: - Systematycznie dokonujemy przeglądu koncepcji poszukiwawczych oraz analizy nowych możliwości współpracy, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Rejon Podkarpacia analizujemy od dłuższego czasu. Jeszcze w ubiegłym roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Środowiska z wnioskami o nowe bloki koncesyjne w tym rejonie. Procedura jest w toku. Dzięki współpracy z PGNiG rozszerzymy planowany obszar poszukiwań, zyskując szerszy kontekst dla prowadzonych w najbliższych miesiącach w rejonie podkarpacia prac badawczych - dodał Prugar.

Spółka celowa

Orlen Upstream jest spółką w całości zależną od PKN Orlen S.A. Powstała w 2006 r. Podstawową działalnością statutową Spółki jest między innymi: poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, wykonywanie usług związanych z poszukiwaniem, rozpoznaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Orlen Upstream Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną dla realizacji strategii PKN ORLEN S.A. w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów.

Autor: mn//gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: orlenupstream.pl