Z kraju

Orlen przejmuje Energę. Skarb Państwa zgodził się na sprzedaż akcji

Z kraju

[object Object]
Zmiany w zarządzie PKN Orlentvn24
wideo 2/2

Skarb Państwa zgodził się sprzedać Orlenowi akcje Energi - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Aktywów Państwowych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Interes Skarbu Państwa

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, odpowiedział na wezwanie Orlenu i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji Energi. Ostatnia oferta ceny za akcję w wezwaniu wynosiła 8,35 zł. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1 781 mln zł - podał resort aktywów państwowych.

W poniedziałek po południu Orlen poinformował, że wezwanie na sprzedaż Energi objęło już akcje dające ponad 66 proc. głosów. Tym samym ziścił się warunek zastrzeżony w wezwaniu - podkreślił płocki koncern. Chodzi o zapis mówiący, że jeżeli zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów, to podmiot wzywający - czyli Orlen - zobowiązuje się zgłoszone akcje nabyć.

Wcześniejsze porozumienie

Ministerstwo Aktywów Państwowych przypomniało, że zapis na akcje został poprzedzony uzyskaniem zgody Rady Ministrów na zbycie na rzecz PKN Orlen akcji Energi posiadanych przez Skarb Państwa oraz zawarciem porozumienia, określającym zobowiązania Orlenu, dotyczące polityki wobec Energi.

O zawarciu takiego porozumienia poinformował w sobotę prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak zaznaczył, spółka zadeklarowała w nim "kontynuację strategicznych inwestycji gdańskiej grupy i utrzymanie polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek".

1 kwietnia zgodę na transakcję wyraziła Komisja Europejska, oceniając, że nie spowoduje naruszenia rynkowej konkurencji.

15 kwietnia Orlen podniósł z 7 do 8,35 zł cenę za akcję, oferowaną w wezwaniu. Dotyczyła ona wszystkich akcji Energi, objętych zapisami w całym okresie trwania wezwania, czyli od 31 stycznia do 22 kwietnia 2020 r.

Potencjał obu firm

W grudniu zeszłego roku Orlen wezwał do sprzedaży wszystkich 414 067 114 akcji Energi po 7 zł za sztukę. W marcu podjął decyzję o wydłużeniu do 22 kwietnia br. terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu, powołując się na "uzasadnione okoliczności".

W ocenie Orlenu sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne.

Koncern wskazywał, że ponad 30 proc. produkowanego przez Energę wolumenu energii elektrycznej pochodzi z OZE. Dla PKN Orlen to ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, np. bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku, ma to też istotne znaczenie w kontekście planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe - wskazała płocka spółka.

Według Orlenu, transakcja umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych energii elektrycznej przez Energę. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców - zaznaczył Orlen.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych (obok Polskiej Grupy Energetycznej, Enei i Tauronu) i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną oraz cieplną, a także obrót gazem. Energa zasila 3 mln odbiorców biznesowych i indywidualnych. Zatrudnia ok. 9,6 tys. pracowników. Podmiotem dominującym w grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku, której akcje są notowane od grudnia 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Autor: kris/ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Orlen

Pozostałe wiadomości