Zapłacą za zbieranie danych o abonamencie. Rząd chce poprawić jego ściągalność

Z kraju

Abonament za radio w samochodzie. Kierowco, szykują się kontroleTVN Turbo
wideo 2/3

Płatne telewizje zarobią przy przekazywaniu informacji Poczcie - wynika z najnowszej wersji projektu ustawy o opłatach abonamentowych, która prawdopodobnie w przyszłym tygodniu trafi pod obrady Rady Ministrów. Z uiszczaniem opłat abonamentowych zalegało na koniec ubiegłego roku ponad 2 mln gospodarstw domowych, w których były zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne.

Dostawcy płatnej telewizji mogą liczyć na zysk w wysokości 6-10 proc. kosztów poniesionych przy przekazywaniu informacji Poczcie Polskiej o abonentach rtv - wynika z najnowszej wersji projektu ustawy o opłatach abonamentowych.

Wyrównanie kosztów

"Należy podkreślić, że wszelkie koszty zostaną zrekompensowane dostawcom telewizji płatnej. Można więc uznać, że wprowadzenie ustawy nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia przez nich kosztów. Co więcej dostawcy telewizji płatnej uzyskają rozsądny zysk w wysokości nieprzekraczającej 6-10 proc. poniesionych kosztów" - napisano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy. W projekcie ustawy założono poprawienie poboru opłat abonamentowych przez włączenie dostawców usług telewizji płatnej do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłat abonamentowych.

Zgłoszenia odbiorników

"Dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać te zgłoszenia operatorowi wyznaczonemu pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej. Dostawcy tych usług będą także zobowiązani do przekazywania operatorowi wyznaczonemu informacji o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska miałaby przy tym prawo do żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej co do poszczególnych klientów korzystających z tych usług" - napisano. Jak napisali twórcy projektu wszystkie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej przewidziane w projektowanej nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, jako generujące po stronie tych podmiotów koszty, będą odpłatne. Wysokość rekompensaty określi KRRiT w rozporządzeniu.

Autorzy projektu zdecydowali się jedynie na częściową abolicję wobec osób, które zarejestrują odbiornik oraz uiszczą opłaty abonamentowe za 6 miesięcy z góry.

Projekt na rządzie

Przygotowany przez resort kultury projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych trafi prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pod obrady Rady Ministrów. - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął już ten projekt i rekomendował go Radzie Ministrów. Teraz zajmuje się nim Rządowe Centrum Legislacji i sprawdza go pod względem prawnym - powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. - Jeśli wszystko będzie w porządku, projekt powinien trafić na najbliższe posiedzenie rządu - dodał.

Na koniec 2016 r. z uiszczaniem opłat abonamentowych zalegało ponad 2 mln gospodarstw domowych, w których były zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Kwota zaległości za ostatnie pięć lat, w stosunku do których możliwa byłaby egzekucja, przekraczała 3 mld zł.

Autor: msz/ms / Źródło: PAP