Senat surowszy niż posłowie w sprawie sprzedaży alkoholu

Z kraju

Fakty TVNPiS wygasza handel w niedziele. Będą też ograniczenia w sprzedaży alkoholu

Senatorowie przyjęli w piątek trzy poprawki do nowelizacji ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu. Dotyczą one między innymi zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych. Tym samym, nowelizacja wróci do Sejmu.

Za nowelą ustawy wraz z poprawkami głosowało 62 senatorów, przeciw było pięciu, a 18 wstrzymało się od głosu.

Poprawki

Poprawki zgłosiła senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Dwie z nich dotyczą zapisu, który wprowadza generalny zakaz picia alkoholu „z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów” - chodzi o ogródki piwne.

W wersji sejmowej zapis brzmiał „za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych”.

Druga poprawka wprowadza dodatkowy zapis, mówiący o tym, że "rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego". Senat proponuje również poprawkę mówiącą o wejściu ustawy w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia. Zgodnie z pierwotnym założeniem przepisy miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Co ma się zmienić?

Nowela ma doprecyzować i uregulować przepisy tak, by umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia do limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, także tych do 4,5 proc. W obecnym stanie prawnym rada gminy określając liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie uwzględnia w limicie piwa i alkoholu do 4,5 proc.

Nowelizacja reguluje też problem dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Będzie ona mogła w drodze uchwały ustalić maksymalną liczbę zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Przepis ten - jak uzasadniali projektodawcy - ma rozwiązać problem związany z "koncentracją dużej liczby punktów sprzedaży alkoholu w jednym miejscu, który jest szczególnie dotkliwy dla centrów dużych miast oraz kurortów turystycznych". Zgodnie z nowymi przepisami, gmina będzie też miała możliwość ograniczenia godzin nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży między godziną 22 a 6. Nowelizacja wprowadza też zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach. Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania. Nowelizacja wprowadza też zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż i podawanie alkoholu w czasie trwania imprezy masowej będą mogły być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające jednorazowe zezwolenie. Przepis w nowym brzmieniu ma objąć również tzw. usługi cateringowe.

Autor: ps//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock