Z kraju

Polska wśród najmniej hojnych dawców pomocy rozwojowej

Z kraju

sxc.huPolska w 2014 r. przeznaczyła na tzw. Oficjalną Pomoc Rozwojową 329 mln euro, czyli 0,08 proc. Produktu Narodowego Brutto

Polska w 2014 r. przeznaczyła na tzw. Oficjalną Pomoc Rozwojową 329 mln euro, czyli 0,08 proc. Produktu Narodowego Brutto. W relacji do PNB to najniższy wynik w UE - wskazują opublikowane w środę dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Oprócz Polski 0,08 proc. swojego PNB na pomoc międzynarodową przekazały w 2014 r. Bułgaria, Łotwa i Słowenia.

Unijni liderzy to Szwecja i Luksemburg, które w 2014 r. przeznaczyły na wsparcie biednych krajów ponad 1 proc. swojego PNB.

Milenijne cele

Z analiz ONZ wynika, że aby można było zrealizować Milenijne Cele Rozwoju, takie jak likwidacja skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, zmniejszenie umieralności dzieci czy zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób, państwa rozwinięte powinny przekazywać na pomoc 0,7 proc. swojego PNB. Próg ten oprócz Szwecji i Luksemburga w 2014 r. przekroczyły Dania i Wielka Brytania, a także nienależąca do UE, ale będąca członkiem OECD Norwegia.

Dane te przedstawił w środę Komitet Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee - DAC) OECD, który decyduje, co kwalifikuje się jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa (Official Development Assitance - ODA).

Europa pomaga

Unia Europejska jako całość to największy dawca pomocy rozwojowej. Państwa członkowskie UE i jej instytucje w 2014 r. przekazały na ten cel 58,2 mld euro, czyli 0,42 proc. unijnego PNB, wobec 56,9 mld euro w 2013 r.

- Jestem dumny, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej UE utrzymała status wiodącego dawcy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej na świecie - powiedział cytowany w środowym komunikacie Komisji Europejskiej Neven Mimica, unijny komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.

Mimica podkreślił, że UE powinna dążyć do osiągnięcia celu 0,7 proc. PNB.

Komunikat KE przypomina, że docelowy poziom pomocy rozwojowej dla państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, to 0,33 proc. PNB.

Jak wynika z danych OECD, w 2013 r. Polska na cele pomocowe przekazała 355 mln euro, czyli 0,10 proc. PNB. Komisja Europejska w środowym komunikacie przypomina o zeszłorocznej zmianie unijnej metodologii obliczania Produktu Narodowego Brutto, która "skutkowała stosunkowym spadkiem relacji ODA do PKB". Dane DAC OECD za 2014 r. są wstępne. Ostateczne wyliczenia mają zostać opublikowane w grudniu 2015 r

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu

Pozostałe wiadomości