Z kraju

Lepsze prognozy dla gospodarki. Pomagają 500 plus i środki z Unii

Z kraju

[object Object]
GUS o przyczynach wzrostu PKB w 2017 rokutvn24
wideo 2/3

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2017 roku do 3,6 procent z 3,2 procent w prognozie listopadowej, a w 2018 roku pozostawiła ją na poziomie 3,1 procent.

"Prognozujemy, że wzrost PKB przekroczy poziom 3 proc. w 2017 i 2018 roku, napędzany przez mocną konsumpcję indywidualną, którą wspierają rosnące dochody z pracy oraz transfery socjalne. Współfinansowane przez UE inwestycje publiczne powinny niedługo odzyskać momentum, a dobry sentyment biznesowy oraz niskie realne stopy procentowe powinny wspierać inwestycje prywatne" - napisano w raporcie. "Umiarkowane odbicie w popycie zewnętrznym powinno wspierać wzrost eksportu i zatrzymać deficyt salda bieżącego na niezmienionym poziomie. Bezrobocie powinno maleć, wypychając do góry inflację. (...) Na początku 2018 r. NBP powinien zacząć stopniowo podnosić stopy, jako że inflacja będzie się zbliżać do celu, a spowolnienie gospodarcze zaniknie" - dodano.

Wyższy deficyt

Zdaniem OECD, deficyt sektora general government w 2018 r. w Polsce osiągnie poziom 3 proc. "W latach 2017-2018 deficyt powinien się zwiększyć ze względu na rosnące wydatki socjalne i odbicie w inwestycjach publicznych" - napisano. "Współczynnik długu do PKB będzie się zwiększał, sugerując potrzebę większych wpływów podatkowych, szczególnie że rosnąć będą potrzeby inwestycyjne oraz wydatki socjalne, a populacja będzie się starzeć. Wpływy mogą zostać zwiększone poprzez usunięcie ulg w VAT, ponieważ Polska ma jeden z największych deficytów wpływów z VAT w UE" - dodano. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że największym ryzykiem finansowym dla Polski jest kwestia kredytów frankowych, ponieważ koszty potencjalnej przymusowej konwersji mogłyby ograniczyć akcję kredytową.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości