Odwołanie szefa KNF? Premier miałby małe pole manewru

Z kraju

Kto może odwołać szefa KNF?tvn24
wideo 2/3

Po doniesieniach "Gazety Wyborczej" opozycja domagała się dymisji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Ten początkowo deklarował, że nie zamierza rezygnować, jednak po 15.00 we wtorek zapowiedział, że składa rezygnację. Zgodnie z przepisami odwołanie szefa KNF przez premiera mogłoby odbyć się wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Żaden z nich nie dotyczył sytuacji opisanej we wtorek przez "GW".

KNF to jeden z najważniejszych urzędów w państwie. Sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Komisja firmy działające na tych rynkach może kontrolować, nakładać na nie kary, stawiać im dodatkowe wymogi, zatwierdza też członków ich władz.

Jej działalność reguluje ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Skład KNF

W skład Komisji wchodzi obecnie siedem osób: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i pięciu członków, którymi są: przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego delegowany przez prezesa NBP oraz przedstawiciel prezydenta.

Nadzór nad działalnością KNF sprawuje premier.

Szef rządu powołuje przewodniczącego Komisji na pięcioletnią kadencję. Premier powołuje i odwołuje też zastępców przewodniczącego na wniosek przewodniczącego Komisji.

Pełniący do tej pory funkcję szefa KNF Marek Chrzanowski został powołany w październiku 2016 roku przez premier Beatę Szydło.

Procedura odwołania

Premier - zgodnie z apelami opozycji - mógłby odwołać przewodniczącego KNF, przed ukończeniem przez niego kadencji, ale tylko w czterech przypadkach:

- prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- rezygnacji ze stanowiska,

- utraty obywatelstwa polskiego,

- utraty zdolności do pełnienia powierzonych mu obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż trzy miesiące.

Propozycja zmian

Warto podkreślić, że pod koniec września bieżącego roku sejmowa komisja finansów opowiedziała się za przyjęciem ustawy, zakładającej poszerzenie składu KNF o czterech kolejnych członków: przedstawiciela prezesa Rady Ministrów, prezesa UOKiK, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra-członka Rady Ministrów zajmującego się sprawami koordynowania działalności służb specjalnych. Trzech ostatnich członków nie będzie miało jednak prawa głosu. W myśl projektu, Urząd KNF stanie się państwową osobą prawną. Zmianie ulegnie też sposób finansowania KNF i UKNF, dzięki czemu komisja będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. KNF i UKNF będą bowiem finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie jak dotąd, ze składek, ale za pośrednictwem budżetu państwa.

Propozycja łapówki?

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego przewodniczący KNF Marek Chrzanowski, w marcu 2018 roku miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

Rzecznik KKF, zapewniał, że nie doszło do żadnych nadużyć.

We wtorek szef KNF Marek Chrzanowski poinformował, że składa dymisję z pełnionej przez siebie funkcji. Jak dodał, czyni to "z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa".

Autor: ToL//bgr / Źródło: tvn24bis.pl

Raporty: