Statek bez kapitana zawsze tonie. Spółki rozstające się z szefami tracą na wartości

Z kraju

sxc.huSpółki przeanalizowano pod kątem trzech wymiernych czynników decydujących o kierunku i stopniu reakcji rynku

Odejście prezesa spółki skutkuje spadkiem jej wyceny rynkowej średnio o niemal 4 proc. Bardziej cierpią na tym niewielkie firmy o kapitalizacji poniżej 150 mln zł niż wielkie przedsiębiorstwa, w których łatwiej znaleźć następcę prezesa - wynika z analizy firmy KPMG.

KPMG przeanalizowało 50 przypadków odejść prezesów ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w latach 2005-2014. Z analizy wynika, że odejście skutkowało spadkiem wyceny rynkowej przedsiębiorstwa średnio o prawie 4 proc. Spośród 50 przeanalizowanych spółek spadek kursu akcji nastąpił w przypadku 30 z nich, a zmniejszenie ich wyceny rynkowej było silnie zróżnicowane i wyniosło od 1 proc. do 29 proc.

Przykłady ze świata

KPMG w swojej analizie powołuje się też na przykłady spoza polskiego rynku. - Gdy w 2010 roku z Hewlett-Packard odszedł Mark Hard, wartość rynkowa spółki spadła o 9,7 proc. Innym znanym przykładem jest rezygnacja Steve’a Jobsa ze stanowiska dyrektora generalnego Apple w 2011 roku, która przełożyła się na spadek kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa o 5,1 proc., czyli o 17,7 mld USD. W bieżącym roku na uwagę zasługuje przypadek prezesa Mattel, Bryana Stocktona. Informacja o jego odejściu spowodowała spadek kursu akcji największego producenta zabawek na świecie o 5,2 proc. - wskazuje Tomasz Wiśniewski, partner w dziale doradztwa finansowego KPMG w Polsce.

Spółki przeanalizowano pod kątem trzech wymiernych czynników decydujących o kierunku i stopniu reakcji rynku, tj. rodzaju rezygnacji, wielkości spółki i liczby członków zarządu. W badaniu wyróżniono dwa możliwe rodzaje rezygnacji prezesa z piastowanej funkcji - odejście dobrowolne i przymusowe. Rezygnacja dobrowolna skutkowała spadkiem wyceny rynkowej spółki średnio o 6,7 proc., podczas gdy odejście przymusowe średnio nie wpływało na zmianę kapitalizacji giełdowej przedsiębiorstwa. Takie wyniki można uzasadnić faktem, że odejścia przymusowe są często następstwem konfliktów lub pogorszenia się sytuacji finansowej spółki.

Cztery grupy

Przedsiębiorstwa objęte analizą KPMG podzielono również na cztery grupy pod względem ich kapitalizacji giełdowej w dzień ogłoszenia informacji o rezygnacji kluczowej osoby. Wyniki analizy wskazały na istotną zależność pomiędzy wielkością spółki a spadkiem wartości rynkowej z tytułu utraty kluczowej osoby. Średni poziom tego spadku w grupie spółek o najniższej kapitalizacji (poniżej 150 mln zł), wyniósł 7,4 proc. i był o 6,7 punktów procentowych wyższy od średniej z grupy o kapitalizacji powyżej 5 mld zł.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu