Ostatni rok papierowych zwolnień. Rząd za zmianą przepisów

Z kraju

Shutterstock Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się forma zaświadczenia lekarskiego

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się forma zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny - podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej (MRPiPS).

Od 2018 roku jedynie obowiązujące formy to zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego, wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej opatrzony podpisem i pieczątką lekarza lub zaświadczenie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego ZUS - podaje w komunikacie MRPiPS.

Zaświadczenie lekarskie

Przyjęty 21 lutego przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zachowuje obecnie obowiązujący okres przejściowy, w którym dopuszczalne są obie formy: elektroniczna i papierowa na druku ZUS ZLA.

Projekt przewiduje także wprowadzenie – obok dotychczasowych sposobów podpisywania elektronicznych zaświadczeń lekarskich, tj. kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP- nowego sposobu uwierzytelniania zwolnień lekarskich. Będą one wystawiane z wykorzystaniem dostępnego w systemie ZUS sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych.

Muzyka zamiast lekarstw. Najbardziej relaksujący utwór w historii:

Muzyka zamiast lekarstw. Najbardziej relaksujący utwór w historiiTVN24 BiS

Autor: MS / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock