10 obietnic Platformy i 10 obietnic PiS. Zobacz, co proponują

Z kraju

tvn24Obietnice wyborcze PO i PiS. Zobacz, co proponują

Trwa festiwal wyborczych obietnic. Platforma Obywatelska proponuje m.in. likwidację składki na ZUS i NFZ, a także jednolity kontrakt. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada wyższą kwotą wolną oraz zmianami w podatku CIT. Przypominamy wszystkie propozycje, które przedstawiły w weekend dwie największe partie.

Najważniejsze obietnice PO:

1. Jednolity kontrakt To pomysł na rozwiązanie problemu tzw. umów śmieciowych. Jednolity kontrakt ma zastąpić dotychczasowe formy zatrudnienia – zarówno umowy cywilnoprawne trwające ponad miesiąc, jak i umowy o pracę uregulowane w Kodeksie pracy. Ma on być stosowany w każdym przypadku, gdy więź prawna między pracodawcą a pracownikiem ma charakter trwały. Uprawnienia wynikające ze stosunku pracy mają być pochodną długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jednolity kontrakt będzie dawał takie uprawnienia ubezpieczeniowe jak praca na etacie, np. prawo do zwolnienia lekarskiego. W pierwszym roku pracy pracownikowi przysługiwałby 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, a prawo do urlopu przysługiwałoby mu proporcjonalnie do przepracowanego okresu, tj. 1,5 dnia w miesiącu. W tym czasie umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Zatrudnionym przez okres od roku do 3 lat przysługiwałby miesięczny okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy okres wypowiedzenia wydłużałby się do 3 miesięcy. Wymiar urlopu wynosiłby minimum 20 dni. Osobom zatrudnionym przez okres powyżej 3 lat przysługiwałby 3-miesięczny okres wypowiedzenia, urlop w pełnym, 26-dniowym wymiarze. Do tych pracowników stosowane byłyby dotychczasowe zasady: konieczność uzasadnienia wypowiedzenia oraz zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z prawem do 1-, 2- lub 3-miesięcznej odprawy. 2. Płaca minimalna Partia rządząca chce po roku 2016 zmienić poziom płacy minimalnej. Według zapowiedzi minimalna stawka godzinowa ma być nie mniejsza niż 12 złotych brutto i być powiązana z nałożeniem na pracodawcę obowiązku określenia w umowie liczby godzin pracy. 3. Progresywna stawka PIT, likwidacja składek ZUS i NFZ Docelowo każdy obywatel, zatrudniony na jednolitym kontrakcie, ma płacić tylko jeden podatek dochodowy; w jego przypadku zlikwidowane mają zostać składki ZUS i NFZ; wszystkie obowiązki związane z zasilaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia itp. przejąć ma Ministerstwo Finansów. Dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w gospodarstwie domowym. W przypadku osób o niskich dochodach stawka podatku będzie kształtowała się na poziomie – 10 proc. Wraz ze wzrostem dochodów ma rosnąć i dla najlepiej zarabiających wynieść 39,5 proc. Obecnie maksymalna suma podatków i składek to 43,5 proc. 4. Niższy VAT Platforma zapowiada, że obniżona ma zostać stawka VAT o jeden punkt procentowy z początkiem roku 2017. Koszt obniżki VAT to 6,5 mld złotych. Utrzymana ma zostać reguła wydatkowa, dzięki niej i skuteczniejszemu zwalczaniu tzw. karuzeli VAT oraz transferów zysku za granicę za cztery lata ma zostać osiągnięty jednoprocentowy deficyt strukturalny, a w roku 2018 dług publiczny – liczony w relacji do PKB – spadnie poniżej 50 proc. 5. Koniec z etatami związkowymi Platforma Obywatelska proponuje również likwidację obowiązku finansowania przez pracodawców etatów związkowych. Oznacza to, że etaty związkowe będą opłacane przez same związki, a nie wrzucane w koszty przedsiębiorstw. 6. Leki dla 3 mln Polaków PO proponuje również wprowadzenie tzw. bonu refundacyjnego na leki. Miałoby z niego korzystać 3 mln Polaków. Chodzi o zarówno osoby młode, jak i starsze, które są poważnie chore. 7. Wsparcie innowacyjności PO planuje również zastąpić ulgę na nabycie nowych technologii ulgą na działalność badawczą rozwojową. Ma to pomóc nie tylko w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań, ale i tworzeniu ich nad Wisłą. 8. Bez egzaminu szóstoklasisty Zniesione mają zostać powszechne, obowiązkowe egzaminy zewnętrzne na zakończenie szóstej klasy. Jednocześnie wprowadzony będzie uproszczony system wynagradzania nauczycieli oparty na efektach pracy. 9. Wiejski bazar PO chce też wesprzeć polską wieś. Partia rządząca chce stworzyć bezpieczny system punktów handlu przydrożnego, w których lokalni wytwórcy będą mogli sprzedawać własne, wytwarzane w małej skali produkty. 10. Większe zasiłki PO proponuje również podniesienie poziomu zasiłków rodzinnych, a także wprowadzenie nowych kryteriów dochodowych. Od 1 listopada 2015 roku podwyżka zasiłków o 100 złotych (z poziomu 574 złotych na członka rodziny). Następnie w 2017 r. planowana podwyżka o kolejne 80 zł. W przypadku świadczenia dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością kryterium dochodowe (664 złotych) zostanie podniesione o 180 zł.

Najważniejsze obietnice PiS

1. Podatek bankowy i od hipermarketów

PiS chce wprowadzić podatek bankowy. Na początku lipca kandydatka tej partii na premiera Beata Szydło podkreśliła, że podatek ma wynosić 0,39 proc. i przyniósłby 5 miliardów złotych wpływów do budżetu. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało także ustawę, która opodatkowuje sieci wielkopowierzchniowe, czyli hipermarkety. Przyniesie to, zdaniem wiceprezes PiS, 3 mld zł. 2. Zmiany w CIT Kolejnym punktem wśród propozycji PiS są zmiany dla przedsiębiorców. Prawo i Sprawiedliwość proponuje wprowadzić 15-proc. stawkę podatku CIT dla małych firm, które mają roczny obrót do 1,2 mln euro. 3. Ubezpieczenia rolników Ustawa o ubezpieczeniach dla rolników ma zwiększać zakres pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską żywiołową, czyli np. suszą. Beata Szydło zadeklarowała, że ustawa da poczucie bezpieczeństwa rolnikom, którzy bez względu na czas będą mieli gwarancje bezpieczeństwa i ciągłości gospodarowania. 4. 500 zł na dziecko Program "Rodzina 500 plus" ma być priorytetem rządu PiS. 500 zł na dziecko w najbiedniejszych rodzinach (od pierwszego dziecka). Dla tych lepiej sytuowanych na kolejne dzieci (ma obowiązywać próg dochodowy). Wsparcie finansowe dla rodzin ma kosztować 22 mld złotych rocznie. 5. Obniżenie wieku emerytalnego PiS planuje również przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, zamiast 67 lat dla obu płci obecnie. Ma to kosztować 10 miliardów złotych. 6. Zamówienia publiczne PiS proponuje, aby 40 procent środków z zamówień publicznych było przeznaczanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chce również wprowadzenia preferencji dla takich firm w zamówieniach samorządowych. 7. Praca i minimalna stawka godzinowa PiS planuje utworzenie "Narodowego programu zatrudnienia”. W jego ramach ma powstać 1,2 mln miejsc pracy dla osób młodych - do 35. roku życia. Mają one powstać przy współpracy lokalnych samorządów i przedsiębiorców. Dodatkowo PiS chce wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej - 12 zł brutto. 8. Ściągalność podatków Partia Jarosława Kaczyńskiego przygotowała również zmiany, dzięki którym wyższe mają być wpływy do budżetu. Dotyczą one zmian w podatku od towarów i usług oraz od osób fizycznych i prawnych. - Trzeba doprowadzić do tego żeby uszczelnić ten system - powiedziała Szydło. Straty z tego tytułu to, zdaniem kandydatki na premiera, 52 mld zł. Jednocześnie Szydło wykluczyła podwyżkę podatków. 9. Darmowe leki PiS obiecał również wprowadzenie w życie ustawy, która zagwarantuje seniorom po 75. roku życia darmowe leki. - Starsze osoby chcą godnie żyć, nie musieć wybierać, czy zapłacą rachunki, czy wykupią recepty. Wielu seniorów musi takich wyborów dokonywać - tłumaczyła Szydło. 10. VAT i kwota wolna od podatku PiS chce również podnieść kwotę wolną od podatku do 8 tys. złotych. Będzie to kosztowało 7 mld złotych. Partia opozycyjna chce również obniżenia stawki podatku VAT z 23 do 22 proc.

Gospodarka w ogniu kampanii. Stać nas na wyborcze obietnice?TVN24 BiS

Autor: msz/ / Źródło: tvn24bis.pl,