Nowy tydzień. Praca, wynagrodzenie i ceny

Z kraju

tvn24bis.plNowy tydzień to ważne dane z polskiej gospodarki

W nowym tygodniu spodziewamy się ważnych danych z polskiej gospodarki; o terminach powinni pamiętać przedsiębiorcy. W życie wchodzi też ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym.

Poniedziałek Tego dnia mija termin zapłaty podatku leśnego, ale też miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości. To także termin rozliczenia z ZUS - składki i deklaracji przez pracodawców. Wchodzi w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadza ona nową usługę na polskim rynku finansowym, która pozwoli osobom posiadającym nieruchomości uzyskiwać dodatkowe środki pieniężne i przeznaczyć je na dowolny cel.

Osoba korzystająca z odwróconego kredytu hipotecznego pozostaje do końca życia właścicielem nieruchomości, a jej spadkobiercy zachowują do niej prawo, jeśli wyrażą chęć jej zatrzymania i spłacą zobowiązania powstałe z tytułu kredytu. Natomiast jeśli nie wyrażą takiej woli, będą zobowiązani do przeniesienia własności nieruchomości na bank. Także tego dnia Narodowy Bank Polski zaprezentuje bilans płatniczy w październiku. Z kolei Główny Urząd Statystyczny poda wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie. Wtorek Rada Polityki Pieniężnej spotka się na jednodniowym, niedecyzyjnym posiedzeniu. Na początku grudnia RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Także tego dnia NBP poda dane o inflacji bazowej w listopadzie. GUS zaprezentuje dane na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie. Środa Ważne dane GUS - dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w listopadzie. Ale też budownictwo mieszkaniowe w listopadzie i wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej (listopad).

Z kolei Eurostat zaprezentuje wskaźnik inflacji w listopadzie.

Piątek Tego dnia kolejny dane z gospodarki pokaże GUS. Tym razem poznamy koniunkturę konsumencką w grudniu, ale też koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (także w grudniu). GUS poda też ceny produktów rolnych w listopadzie, wyniki finansowe banków do września oraz wyniki finansów zakładów ubezpieczeń w trzech kwartałach.

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24bis.pl