Nowy tydzień. Praca, pieniądze i produkcja przemysłowa

Z kraju

ShutterstockNa co czekamy w nowym tygodniu?

W nowym tygodniu o terminach powinni pamiętać przedsiębiorcy. Czekamy także na ważne dane dotyczące polskiej gospodarki.

Poniedziałek

GUS zaprezentuje dane z budownictwa mieszkaniowego w grudniu ubiegłego roku.

Wtorek

Do tego dnia przedsiębiorcy mają możliwość zmiany dotychczasowej formy opodatkowania działalności gospodarczej - na kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy zasady ogólne. Istnieje także możliwość zmiany sposobu opodatkowani najmu prywatnego.

To także termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy oraz zapłaty zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych oraz zaliczki na PIT.

Ważne dane GUS: przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w grudniu. Urząd poda też dane o cenach produktów rolnych w grudniu.

Środa

Ważne dane GUS: dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu; wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej w grudniu.

Czwartek

Poznamy Minutes z ostatniego, styczniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Tego dania dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu poda GUS.

Także tego dnia Europejski Bank Centralny podejmie decyzję ws. stóp procentowych. Na ten dzień zaplanowana jest konferencja prasowa po posiedzeniu rady EBC.

Piątek

GUS zaprezentuje dane o koniunkturze konsumenckiej w styczniu.

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock