Nowy tydzień. Pensje, bezrobocie i kondycja przemysłu

Z kraju

Nowy tydzień to ważne publikacje z gospodarki

W nowym tygodniu czekamy na kolejne ważne dane z polskiej i europejskiej gospodarki. O terminach powinni pamiętać przedsiębiorcy.

Poniedziałek

Poznamy dane o produkcji przemysłowej w Japonii oraz sprzedaży detalicznej w Szwajcarii. Tego dnia opublikowane zostaną także dane o kondycji amerykańskiego rynku nieruchomości.

Wtorek

Ważne dane z polskiej gospodarki - GUS poinformuje o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu, a także o zatrudnieniu (kwiecień). Dowiemy się również, jaka była kondycja budownictwa mieszkaniowego (kwiecień). Ważne dane też ze strefy euro - bilans handlu zagranicznego w marcu i inflacja w kwietniu. Wieczorem spodziewane jest też wystąpienie szefowej Fed Janet Yellen.

Środa

Mija termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, a także zaliczki na podatek od osób fizycznych i firm. Ważne dane z Polski - produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w kwietniu.

Czwartek

GUS zaprezentuje dane o koniunkturze konsumenckiej w maju, ale też o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Tego dnia opublikowane zostaną dane o PMI w przemyśle i usługach m. in. dla strefy euro, Francji, Niemiec i Chin. Wieczorem spodziewane jest wystąpienie szefa EBC Mario Draghiego.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE KALENDARIUM TVN24BIS.PL

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl